Quảng Bình tập trung xây dựng nền Biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc

Bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng "Quảng Bình tập trung xây dựng nền Biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc".

Là địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh trong khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình luôn xác định xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Quảng Bình là địa phương có cả biên giới trên đất liền và trên biển, với địa hình dài, hẹp, án ngữ nhiều tuyến giao thông quan trọng của đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội của Tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, với nhiều cửa khẩu, cảng biển hiện đại, nên việc giao thương trong nước và quốc tế diễn ra hết sức sôi động. Đây là điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển; đồng thời, cũng là “mảnh đất tốt” để các loại tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là tội phạm ma túy, xuyên biên giới. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự truy quét mạnh mẽ của lực lượng chức năng các tỉnh phía Bắc, các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã thay đổi tuyến hoạt động; trong đó, Quảng Bình được xem là địa bàn trung chuyển của chúng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền các cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v.

Để giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trên hai tuyến biên giới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và toàn dân tập trung xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới, vùng biển ngày càng vững chắc. Theo đó, Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các đề án: xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân,… ở khu vực biên giới. Ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh cả nhiệm kỳ và hằng năm, nhất là đối với khu vực biên giới, ven biển, v.v.

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên biên giới đất liền, Nghị định thư về biên giới giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan đến biên giới, vùng biển; tích cực xây dựng cơ sở chính trị trên từng địa bàn; thực hiện nghiêm quy trình tuần tra bảo vệ biên giới, mốc quốc giới, vùng biển; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép,… góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng với cả nước, Tỉnh chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an, Y tế phát huy tốt vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch. Ngoài nhiệm vụ chính là tổ chức canh trực tại các chốt, tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới với nước bạn Lào và trên biển, còn tham gia các hoạt động phòng, chống dịch ở các khu cách ly tập trung; tiếp nhận, vận chuyển công dân và trang thiết bị y tế; giúp dân thu hoạch nông sản và thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.

Năm 2021, cùng với đẩy mạnh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Tỉnh chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng chủ trì đấu tranh thành công nhiều chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, bảo vệ sự bình yên cho ngư dân và nhân dân trên địa bàn biên giới1. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, xã biên giới phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực xây cầu vượt lũ, nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà cửa do sạt lở đất gây ra; kéo điện về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa và thực hiện nhiều chương trình, công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của đồng bào, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn2.

Thời gian tới, trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh trên hai tuyến biên giới của Tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán vật liệu nổ, khai thác tài nguyên rừng, tranh chấp ngư trường, xâm phạm chủ quyền lãnh hải,… tiếp tục gia tăng, đặt ra cho nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển hết sức nặng nề.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác; trong đó, xây dựng nền biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc là nội dung quan trọng, cấp thiết, cần được tiến hành với một số nội dung giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo đó, các lực lượng, nhất là Bộ đội Biên phòng Tỉnh cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về biên giới, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vụ việc an ninh, trật tự xảy ra ở địa bàn khu vực biên giới, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy giai đoạn 2021 - 2025, Đề án “Tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm chức danh phó bí thư đảng ủy xã; giới thiệu đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt tại một số chi bộ bản thuộc các xã biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Bình”. Phát huy vai trò của cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, nhất là 41 cán bộ tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản ở các xã biên giới và 377 đảng viên phụ trách 1.741 hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vùng biên giới vững mạnh.

Ba là, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển theo chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản. Phối hợp với các tỉnh, thành phố và các lực lượng có liên quan xử lý nghiêm tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển. Triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân ta khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào các cửa sông, lạch và hoạt động trên biển, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phát huy tốt vai trò của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng, nhất là lực lượng Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, quản lý địa bàn; thực hiện tốt công tác xuất nhập cảnh qua biên giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy,… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng: Biên phòng, Quân sự, Công an,… trong rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình và yêu cầu; duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai; tích cực, chủ động tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; sẵn sàng tham gia hợp tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh trên khu vực biên giới.

Bốn là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng, biên phòng; xử lý tốt các vấn đề trên biên giới, trên biển, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Duy trì và tiếp tục phát triển mô hình kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh Khăm Muộn, Xa-vẳn-nạ-khẹt nước bạn Lào, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện theo định kỳ, đột xuất để phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến biên giới, cửa khẩu. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án Nhà nước, của Quân ủy Trung ương về tăng cường hợp tác với các tỉnh nước Bạn có chung đường biên giới đất liền.

Năm là, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh, trọng tâm là xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác quản lý đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng, nhất là đối với chiến sĩ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo nguồn cho địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới. Đẩy mạnh và ngày càng nhân rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xuất nhập cảnh trái phép”,... tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, để Quảng Bình sớm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

VŨ ĐẠI THẮNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
_____________________

1 - Gồm: 04 chuyên án, 08 kế hoạch nghiệp vụ; phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đấu tranh 01 chuyên án; phát hiện, bắt giữ, xử lý 627 vụ/756 đối tượng, thu 315.163 viên ma túy tổng hợp, 13 kg heroin, 01 kg ketamin, 03 kg ma túy đá, 20 kg cần sa khô, 15,6 kg pháo, 37,3 m3 gỗ các loại,…; khởi tố hình sự 13 vụ/15 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 97 vụ/159 đối tượng, chuyển giao các lực lượng chức năng 200 vụ/180 đối tượng.

2 - 01 cầu treo vượt lũ ở bản Ón, xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); 34 nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở tại bản Sắt, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); duy trì 04 mô hình trồng lúa nước, trồng măng tre, “Tiếng máy vùng biên”; đỡ đầu 71 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; nhận 23 cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng”; đỡ đầu 13 thôn, bản khó khăn; 47 công trình “Ánh sáng vùng biên” dài 40 km. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh trao tặng thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Khăm Muộn, Xa-vẳn-nạ-khẹt, Chăm-pa-sắc (Lào) trị giá gần 08 tỉ đồng. Riêng Bộ đội Biên phòng Tỉnh tổ chức 06 đợt gặp gỡ, trao đổi tình hình trên biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và trao tặng tiền mặt, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn, Xa-vẳn-nạ-khẹt trị giá gần 2,5 tỉ đồng.

Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân

tin nổi bật

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia vì hoà bình, ổn định, hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có phát biểu quan trọng tại Viện Chính sách Australia. Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Thông báo Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 29 và 30/11/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 23. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Toàn văn Nghị quyết 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 28 Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 17/11/2022.

Toàn văn Nghị quyết 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Toàn văn Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9/11/2022.

Tổng Bí thư: Đặt tư tưởng 'dân là gốc' làm nền tảng cốt lõi cho công tác Mặt trận

Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước chiều 26/11.

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở tỉnh Vĩnh Long vào sáng 23/11/2022.

Tinh thần bất khuất, tận trung với nước, tận hiếu với dân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

'Dấu ấn Võ Văn Kiệt' in đậm trong những quyết sách lớn

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự và chủ trì hội thảo. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nghị viện, xây dựng nền tảng pháp lý chung cho ngôi nhà ASEAN

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA - 43. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đội ngũ giáo viên trẻ phát huy nhiệt huyết, xung kích, đi đầu trong giáo dục

Đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vừa là truyền thống quý báu, yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại

Toàn quân tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác

Ngày 19/11, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.