Với phương thức ủy thác qua các tổ chức Chính trị - Xã hội và tổ tiết kiệm và vay vốn, trong những năm qua nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đến đúng đối tượng hưởng thụ một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, vốn vay đã giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Từ năm 2002 đến nay doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 12.426 tỷ đồng với hơn 680 ngàn lượt hộ được tiếp cận, vốn vay ưu đãi đã giúp 185 ngàn hộ thoát nghèo, hàng chục ngàn lao động có việc làm, hàng ngàn học sinh sinh viên có điều kiện được theo học..., đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng giai đoạn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

 Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Người dân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tham khảo các chương trình cho vay được niêm yết công khai tại điểm giao dịch. 
Nhiều hộ dân trên đảo Lý Sơn được vay vốn mua sắm ngư cụ vươn khơi bám biển.
Cơ sở chế biến cá Trần Thị Phượng vay vốn giải quyết việc làm đầu tư thu mua, chế biến chả cá thu hút nhiều lao động.
Gia đình bà Mai Thị Nhiều vay vốn ưu đãi đầu tư cải tạo đất trồng tỏi mỗi năm thu hàng chục triệu đồng. 
Có thêm vốn vay chương trình hộ thoát nghèo, gia đình anh Đinh Thành Đô ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn có điều kiện cải tạo 4000 m2 vườn trồng hành, tỏi. 
Cán bộ NHCS huyện Lý Sơn thường xuyên kiểm tra thực tế hộ vay, góp phần đưa tỷ lệ nợ quá hạn nhiều năm là 0%.
Cuộc sống bình yên trên đảo Lý Sơn.
Nhờ vốn vay chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, gia đình chị Đinh Thị Mỹ Khanh, dân tộc H’rê ở xã Long Môn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi có điều kiện đầu tư nuôi trâu, máy xay xát gạo, gia đình có việc làm ổn định.
Gia đình anh Nguyễn Đức Hiền ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành vay chương trình giải quyết việc làm đầu tư cải tạo vườn đồi trồng hồ tiêu, cây có múi cho hiệu quả tốt.
Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã giúp gia đình chị Nguyễn Thị Tài ở thị trấn Chợ Chùa có điều kiện xây được nhà mới khang trang, tránh được nước ngập mùa lũ. 
Được vay 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm, gia đình chị Ngô Thị Chuẩn ở thị trấn Chợ Chùa có điều kiện mua sắm máy may gia công quần áo, thu hút 10 lao động. 
Làm thủ tục cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn tại điểm giao dịch xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. 
Được vay vốn chương trình hộ cận nghèo, gia đình anh Đinh Văn Cu, dân tộc H’rê ở xã Thanh An, huyện Minh Long có điều kiện trồng rừng, nuôi gia súc, gia đình thoát nghèo bền vững
Gia đình chị Lê Thị Nhàn ở huyện Lý Sơn vay vốn giải quyết việc làm đầu tư mua nguyên liệu, máy móc chế biến cá, gia đình có việc làm, thu nhập ổn định. 

Trần Việt