Tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xã hội hiện nay. Trong đó nhấn mạnh chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất của sự phát triển, tạo ra sự đột phá trên các mặt quản lý, kinh tế, xã hội. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thực hiện mục tiêu quốc gia, Quảng Ninh đã sớm ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn ột trong những mục tiêu quan trong để thúc đẩy Chuyển đổi số tại Quảng Ninh là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh hết sức quan tâm và dành nhiều nguồn lực thực hiện.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại diện doanh nghiệp cũng đã chia sẽ những khó khăn của doanh nghiệp mình trong quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng, maketing của doanh nghiệp và đặc biệt là khó khăn trong chuyển đổi số. 

2151075 chuyen gia cong ty cp cong nghe viindo tu van cho cac doanh nghiep htx to hop tac tren dia ban tinh ve ung dung chuyen doi so vao hoat dong san xuat k 17582621.jpeg

Tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng được lắng nghe đại Công ty cổ phần Công nghệ Viindoo chia sẻ về xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời đại công nghệ số; lộ trình ứng dụng công nghệ số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, câu chuyện chuyển đổi số thành công tại Tachiko (công ty sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện tại Việt Nam). Viindoo đề nghị được hỗ trợ, đồng hành tập huấn miễn phí 05 buổi đào tạo ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời dành tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp của Viindoo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu đã thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch phần mềm quản lý khách sạn vừa và nhỏ, giúp các đơn vị quản lý khách sạn một cách tổng thể, kiểm soát tối đa hoạt động kinh doanh và doanh thu.

Qua quá trình thảo luận, tư vấn tại chỗ, đại diện các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác đã phần nào tiếp cận được với các giải pháp, nền tảng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó có kế hoạch, lộ trình để áp dụng triển khai vào đơn vị mình một cách phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

T.H