Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Quốc Cường Gia Lai (QCG), tổng tài sản đạt 9.733 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tới 73% tổng tài sản với 7.093 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 68% xuống 24,5 tỷ đồng; khoản phải trả trước cho người bán ngắn hạn gần như không biến động với 192 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền QCG vay mượn từ các cá nhân lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bao gồm, bà Nguyễn Thị Như Loan cho QCG mượn gần 88 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan giữ vai trò Tổng Giám đốc QCG. Tính đến ngày 31/1/2023, bà Loan nắm giữ hơn 100 triệu cổ phiếu QCG. Còn ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 537.500 cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Lầu Đức Duy - con rể bà Như Loan cho mượn xấp xỉ 100 tỷ đồng. Ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc cho mượn gần 26 tỷ đồng; bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái ông Hà cho mượn 5,2 tỷ đồng. 

Dự án của Quốc Cường Gia Lai. (Ảnh: NDH)

Bên cạnh đó, QCG cũng mượn tiền từ các doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc (An Vui) cho QCG mượn số tiền 272 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng & Kinh doanh Nhà Phạm Gia cho mượn 152,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần LYN Property cho mượn 12,6 tỷ đồng.

Tổng cộng QCG vay mượn từ các cá nhân, doanh nghiệp trong quý I/2023 lên đến hơn 656 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2023, QCG ghi nhận doanh thu đạt 165,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tỷ trọng doanh thu từ bất động sản cao nhất đạt 133,6 tỷ đồng (chiếm 80%), doanh thu bán hàng hóa đạt 10,7 tỷ đồng, doanh thu còn lại đến từ bán điện.

Trong quý này, giá vốn bán hàng của QCG cũng tăng mạnh, từ mức 108 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 39,4% xuống còn 16,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 17,6% lên 1,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32% xuống còn 3,6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ tất cả các khoản chi phí, QCG báo lãi sau thuế 3 tháng đầu năm xấp xỉ chỉ 1 tỷ đồng, giảm sâu so với con số gần 13 tỷ đồng trong quý I/2022.

QCG có 3 công ty con. Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, QCG sở hữu 65%. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường kinh doanh thủy điện, QCG nắm quyền sở hữu 90%. Công ty Cổ phần Giai Việt kinh doanh bất động sản, QCG nắm giữ 57,3% tỷ lệ lợi ích trong công ty này, trong đó, 50% tỷ lệ lợi ích trực tiếp và 7,3% tỷ lệ lợi ích gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Bất động sản Sông Mã.

3 công ty liên kết của Quốc Cường Gia Lai là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Cổ phần Quốc Cường Liên Á và Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc. Cả 3 doanh nghiệp này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, QCG nắm quyền sở hữu từ 21,39 - 43,81%.