XEM CLIP:

ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Bình Dương) cho biết, từ năm 2007 đến nay đã có 2 chữ ký số riêng biệt là chữ ký số chuyên dùng công vụ và chữ ký số công cộng được Chính phủ giao cho 2 cơ quan quản lý. Trong đó, Bộ Quốc phòng quản lý về chữ ký số chuyên dùng công vụ, Bộ TT&TT quản lý về chữ ký số chuyên dùng công cộng. 

Nữ ĐB phân tích, chữ ký số chuyên dùng công vụ là hoạt động có tính đặc thù, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân bảo lưu. Đây là thực thi công vụ của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị đòi hỏi cấp độ an toàn, bảo mật cao hơn.

Đối với chữ ký số chuyên dùng công cộng do Bộ TT&TT quản lý và cấp phép cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh có điều kiện, có thu phí.

ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân. Ảnh: QH

ĐB cho rằng, nếu như dự thảo luật, Bộ TT&TT quản lý cả 2 loại chữ ký số nêu trên khi có vấn đề mất an toàn xảy ra thì việc xác định trách nhiệm là không rõ ràng. ĐB đề nghị quy định về Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định pháp luật về cơ yếu và giao dịch điện tử.

ĐB Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) cho hay, cần có sự tách bạch giữa chữ ký số công vụ phải được mã hóa bởi Ban Cơ yếu của Chính phủ. ĐB đề nghị Quốc hội xem xét vấn đề này dưới góc độ quốc phòng, an ninh để đảm bảo vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia...

ĐB Nguyễn Minh Đức. Ảnh: QH

Đảng, Nhà nước đã cho phép thành lập một cơ quan riêng biệt thuộc Bộ Quốc phòng cũng như của Bộ Công an để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Các chỉ thị, nghị quyết và giấy tờ khác không đơn thuần là văn bản sẽ được ký ban hành trên môi trường điện tử, cho nên phải sử dụng kỹ thuật mật mã của Ban Cơ yếu Chính phủ - đây là cơ quan chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng và Chính phủ về quản lý nhà nước cả kỹ thuật và con người để gắn trách nhiệm.

ĐB Minh Đức đề xuất sửa lại dự thảo luật theo hướng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực cơ yếu chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định của pháp luật.

Chữ ký số chuyên dùng công vụ không thuộc phạm vi bảo vệ bí mật

Tranh luận sau đó, ĐB Nguyễn Phương Tuấn (Kiên Giang) cho rằng, đối với quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chữ ký số chuyên dụng công vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất quan điểm cần phải phù hợp với chủ trương một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Ông Tuấn cho biết, chữ ký số chuyên dùng công vụ là loại chữ ký điện tử được sử dụng công khai trong giao dịch của cơ quan nhà nước. Việc cấp cho các cơ quan nhà nước chứng thư, chữ ký số chuyên dụng công vụ cho mục đích ký số thực chất đây là một hoạt động dịch vụ công phục vụ giao dịch của các cơ quan quản lý nhà nước.

ĐB Nguyễn Phương Tuấn. Ảnh: QH

ĐB Nguyễn Phương Tuấn khẳng định, chữ ký chuyên dùng công vụ không phải là lĩnh vực đặc thù thuộc phạm vi bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục tranh luận, ĐB Nguyễn Quốc Duyệt (Hà Nội) nêu rõ, bản chất của chữ ký số chuyên dùng công vụ là dùng công nghệ mật mã để xác thực thông tin dữ liệu và được triển khai sử dụng trong hoạt động công vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam coi mật mã như một vũ khí đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ phát triển KT-XH và do cơ quan thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, quân sự, quốc phòng, đối ngoại quản lý theo một chế độ nghiêm ngặt và phải được mã hóa. Nếu như xác định như vậy thì Bộ trưởng Quốc phòng sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc này. 

ĐB Nguyễn Quốc Duyệt. Ảnh: QH

Mặt khác, chữ ký số chuyên dùng công vụ là chữ ký của người có thẩm quyền. Mỗi văn bản, mỗi giao dịch công vụ đều có tác động rất lớn và ảnh hưởng đến nhân dân, đến quốc gia, lợi ích của dân tộc.

Ông Duyệt nhấn mạnh, chữ ký số chuyên dùng công vụ cần phải được cung cấp, quản lý chặt chẽ, bảo mật và phải giao cho cơ quan về quốc phòng, an ninh quản lý.

Để tránh sự chồng chéo và bảo đảm có tính ổn định, thống nhất, ĐB Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị cần quy định về trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Phát biểu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, có hai vấn đề đang cần nghiên cứu kỹ là quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trưởng Quốc phòng và trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy. Ảnh: QH

Ông Huy nhấn mạnh: "Chúng tôi phải xem xét Chính phủ trình phương án nào. Chúng tôi cũng bám vào Nghị quyết 18-NQ/TW, một việc chỉ giao một cơ quan làm đầu mối, nếu quản lý Nhà nước mà tách bạch thì vận hành trong thực tế như thế nào. Chữ ký số chuyên dùng công vụ có phải thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước không, sau khi xem lại khoản 2 điều 7 Luật Quản lý bí mật Nhà nước thì thấy không phải".

Ông Huy cho biết, chữ ký số chuyên dùng công vụ cũng chỉ là một phần của chữ ký điện tử, và chữ ký điện tử cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong giao dịch điện tử.