quy hoạch đất đai

Cập nhập tin tức quy hoạch đất đai

Lấy ý kiến nhân dân 12 nội dung lớn về Luật Đất đai sửa đổi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3/1 đến hết ngày 15/3/2023.

Người dân bị ép cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), người dân bị yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch mới được giải quyết.

Chỉ 5-30% người dân được biết kế hoạch sử dụng đất ở địa phương

Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, tỷ lệ người dân được biết đến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 ở địa phương dao động từ 5-30%.