quỹ hưu trí

Cập nhập tin tức quỹ hưu trí

Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị, tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng.

Chua xót phát hiện lấy thuốc bảo hiểm y tế cho cá ăn

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chia sẻ, ông rất chua xót khi phát hiện có nhà sử dụng thuốc BHYT cho cá ăn.