Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các ĐH, học viện, trường ĐH về việc rà soát lại các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, ĐH. 

Cụ thể công văn số 478 do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký được gửi tới các ĐH, học viện, trường ĐH, các trường CĐ sư phạm và CĐ có đào tạo ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Thông báo kết luận số 645/TB-BGDĐT ngày 5/9/2017 về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở trình độ đại học và cao đẳng hiện đang được triển khai các cơ sở đào tạo. 

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo kê khai các thông tin gồm: 1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo. 2. Thông tin thống kê sinh viên theo ngành đào tạo. 3. Thống kê giảng viên cơ hữu. 

{keywords}
Bộ GD-ĐT đang triển khai việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Ảnh: Thanh Hùng.

Trong đó thông tin chung về cơ sở đào tạo gồm thông tin về số giảng viên, số giảng viên cơ hữu, diện tích đất sử dụng, diện tích sàn xây dựng cho tới các thông tin liên quan tới thư viện… 

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo kê khai thông tin về ngành đạo tạo và quy mô sinh viên các ngành đào tạo tới ngày 30/9/2017. 

Với thông tin thống kê sinh viên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo kê khai thông tin số lượng sinh viên theo từng ngành và trình độ đào tạo trong vòng 4 năm (2014-2017), điểm trúng tuyển đầu vào các ngành, cũng như cơ cấu sinh viên theo các hệ đào tạo… 

Công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo gửi báo cáo về Bộ GD-ĐT trước 6/11/2017. 

Những nội dung báo cáo tại mẫu gửi kèm theo và file excel nếu đã nằm trong những quy định hiện hành về chế độ báo cáo định kỳ phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo theo quy định để giám sát, đối chiếu khi tổng hợp và đánh giá. 

Công văn cũng khẳng định, cơ sở đào tạo không gửi báo cáo theo mẫu và file excel đúng hạn hoặc nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu đã công khai mà không có minh chứng sẽ bị xem xét tạm dừng đào tạo hoặc đình chỉ tuyển sinh theo quy định. 

Lê Văn