sa thải giảng viên

Cập nhập tin tức sa thải giảng viên

Thêm diễn biến phức tạp ở ĐH Hùng Vương TP.HCM

Sáng 7/4, bà Tạ Thị Kiều An, phó hiệu trưởng thuờng trực ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết, đã quá hạn theo yêu cầu nhưng một số cán bộ giảng viên không chịu bàn giao công việc, tài sản.

ĐH Hùng Vương sa thải 25 giảng viên còn lại

25 giảng viên còn lại vừa nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ ông Đặng Thành Tâm - nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.

ĐH Hùng Vương giải thích việc sa thải giảng viên

Sáng 11/3, lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM giải thích với báo chí về việc sa thải giảng viên.

B​ị nghỉ việc hàng loạt: Giảng viên đau xót

Sau quyết định cho nghỉ việc hàng loạt diễn ra tại ĐH Hùng Vương​,​ nhiều giảng viên rất đau xót​ khi bị sa thải