Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) ở vùng trung tâm văn hoá, khoa học công nghệ của Hoa Kì đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới thông tin kịp thời về tình hình vi phạm luật pháp và công ước quốc tế, cũng như những dấu hiệu dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột trên Thái Bình Dương.

{keywords}

GS Michael Dukakis và GS Joshep Nye- Những người dẫn dắt xây dựng Sáng kiến hòa bình và an ninh Thái Bình Dương tại Hội nghị của BGF

Đây là cơ hội cho các nước yếu hơn lên tiếng nói, nêu lên sự thật về nguy cơ xung đột, về tình trạng vi phạm UNCLOS, luật pháp và công ước quốc tế,  hoặc những việc bị chèn ép trên các vùng biển tranh chấp.

Trong Sáng kiến bảo đảm hoà bình và an ninh trên Thái Bình Dương,  Diễn đàn Toàn cầu Boston đã lập ra Hội đồng giám sát tình hình Thái Bình Dương. Tất cả mọi cá nhân, tổ chức trên thế giới đều có thể gửi các thông tin cập nhật về tình hình, về những nguy cơ xảy ra tranh chấp, xung đột ở khu vực, những vi phạm về UNCLOS và các luật pháp, công ước quốc tế ..... tới địa chỉ email: Summit@BostonGlobalForum.org.

Khi nhận được thông tin, Hội đồng giám sát tình hình Thái Bình Dương sẽ kiểm tra thông tin, nếu đúng sự thật thì sẽ lên tiếng cảnh báo và kiến nghị chính phủ các nước trong vùng ngăn ngừa, giải quyết xung đột.

Sáng kiến hoà bình và an ninh Thái Bình Dương được dẫn dắt và xây dựng bởi các nhân vật có uy tín và ảnh hưởng như Giáo sư Michael Dukakis, Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston, Giáo sư Joseph Nye, cha đẻ thuyết quyền lực mềm, thành viên Hội đồng cố vấn đối ngoại của Bộ trưởng John Kerry, Thành viên Hội đồng các Nhà tư tưởng Diễn đàn Toàn cầu Boston, Kevin Rudd, Cựu Thủ tướng Úc, Giáo sư Ezra Vogel, Giáo sư Thomas Patterson, Giáo sư John Quelch, Chủ tịch Liên minh Lãnh đạo thế giới Club de Madrid, Cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike-Freiberga , Giáo sư Đại sứ  James D Bindenagel , Cựu Đại sứ Nhật tại Mỹ Ichiro Fujisaki ….

Hoàng Lan

Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) là nơi quy tụ các học giả, các nhà lãnh đạo có uy tín trên thế giới .

Diễn đàn do 2 nhà lãnh đạo có uy tín cao của ĐH Harvard là Giáo sư Michael Dukakis (cựu ứng viên Tổng thống Mỹ) và giáo sư Joseph Nye dẫn dắt, do những giáo sư có uy tín cao của Đại học Harvard sáng lập.

Địa chỉ email để nhận báo cáo về các nguy cơ xung đột và tình trạng vi phạm luật pháp quốc tế trên Thái Bình Dương : Summit@BostonGlobalForum.org