Sang tên sổ đỏ là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Sang tên sổ đỏ theo hình thức tặng cho

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.

{keywords}
Khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không phụ thuộc vào ý chí của cha, mẹ. Ảnh: LVN

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở có quyền tặng cho tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Vậy, việc con gái, con trai có được tặng cho quyền sử dụng đất, nhà ở hay không và được bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cha, mẹ hoặc của cha và mẹ.

Sang tên theo hình thức thừa kế

Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thừa kế như sau: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Vậy, ai là người thừa kế, phần di sản được hưởng là bao nhiêu phụ thuộc vào nội dung của di chúc hoặc quy định của pháp luật khi chia thừa kế theo pháp luật.

Chia tài sản theo di chúc

Phần tài sản được hưởng phụ thuộc vào nội dung di chúc. Lưu ý, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Theo Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

- Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.

- Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc trên đây không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản.

Chia thừa kế theo pháp luật

Theo Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, khi thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phụ thuộc vào giới tính.

Tóm lại, khi sang tên sổ đỏ, con gái có được hưởng bằng con trai hay không phụ thuộc vào ý chí của cha, mẹ hoặc của cha mẹ khi tặng cho hoặc thừa kế theo di chúc.

Theo laodong.vn

Số tiền phải nộp khi sang tên sổ đỏ hộ gia đình

Số tiền phải nộp khi sang tên sổ đỏ hộ gia đình

Khi sang tên sổ đỏ hộ gia đình, người dân phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ biến động...