“Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 - trước 1/5/2016. Đối tượng nghỉ hưu sau 1/5/2016 sẽ tính lương hưu trên “nền” lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng và quy định của Luật BHXH”.

Đây là một nội dung quan trọng trong Dự thảo nghị định vừa được Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nhằm điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng.

Tăng 8% cho đối tượng nghỉ hưu từ 1/1/2015-30/4/2016

Dự kiến, Nghị định này sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo bảo quyền lợi của nhóm đối tượng vừa nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 - 30/4/2016.

{keywords}

Lương hưu là chỗ dựa cho nhiều người lao động khi về già

Dự thảo Nghị định nêu rõ: Điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016.

Nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách được nhắc trên, bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Riêng các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

Đồng thời, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Hưởng trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng sẽ được tăng hỗ trợ

Bên cạnh nhóm các đối tượng trên, Dự thảo nghị định cũng nêu rõ thêm một số quy định và mức tính hưởng lương hưu của một số đối tượng khác.

Theo đó, người lao động có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng, thì mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, hiện có 2 mức điều chỉnh dự kiến.

Mức điều chỉnh thứ nhất: Tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức điều chỉnh thứ 2: Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Như vậy, Dự thảo trên khi được ban hành chính thức sẽ bù đắp một “khoảng trống” về hỗ trợ chính sách cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2015 - 30/4/2016.

Trước đó, các quy định về tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng tháng chỉ áp dụng cho người nghỉ hưu hoặc nghỉ việc trước ngày 1/1/2015.

Trong khi đó, từ thời điểm 1/5/2016, lương cơ sở sẽ tăng từ 1.050.000 lên 1.210.000 đồng. Những người nghỉ hưu từ lúc này sẽ có lợi hơn vì được tính lương hưu trên “nền” lương cơ sở mới và quy định của Luật BHXH.

"Trường hợp giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2016 và giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 nghỉ hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 1/1/2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn mức lương cơ sở thì được trợ cấp thêm để lương hưu bằng mức lương cơ sở" - trích nội dung Dự thảo.

Theo Dân Trí