Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian qua đã tích cực gửi các văn bản đề nghị cơ quan công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị mở cửa trở lại các trung tâm đăng kiểm đang tạm thời đóng cửa để phục người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm thời cho hoạt động trở lại đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50.03V, Chi nhánh đăng kiểm 50.03V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50.05V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50.07V (ở TP.HCM).

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục cho tạm thời hoạt động trở lại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29. 01V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29.06V (ở Hà Nội) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 28.01S (tại Hoà Bình theo đề nghị của Sở GTVT Hòa Bình) sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hà Nội sắp mở cửa trở lại 2 trung tâm đăng kiểm  (Ảnh: Anh Hùng) 

Sau một loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được cơ quan công an phát hiện, khởi tố, ngày 9/12/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đăng kiểm, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến cuối ngày 30/1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động và 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động. 

Trong đó có 29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm, đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP.