Chiều 11/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023, với 2 kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 giả định hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Dành hơn 5.500 tỷ đồng chia cổ tức

Trong cả 2 phương án, mục tiêu lợi nhuận đều tăng lên trên ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Phương án 1, SHB đề ra dựa trên mức tăng trưởng tín dụng 10%. Theo đó, tín dụng sẽ đạt gần 429,9 nghìn tỷ đồng. Với phương án này, tới cuối năm 2023, tổng tài sản của SHB sẽ tăng 8,93% lên hơn 600.100 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tăng 12,05% lên gần 456.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 6,15% lên 10.285 tỷ đồng.

Còn phương án 2, SHB xây dựng dựa trên giả định mức tăng trưởng tín dụng 14%. Theo đó, tín dụng sẽ đạt gần 445.130 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Tổng tài sản vào cuối năm sẽ đạt 606.500 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 14,78% lên gần 467.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 9,67% lên 10.626 tỷ đồng.

Báo cáo ĐHCĐ, ông Đỗ Quang Vinh, thành viên HĐQT, cho biết, tại thời điểm cuối năm 2022 thị trường tài chính và chứng khoán thế giới và Việt Nam có nhiều biến động không thuận lợi. Để bảo vệ tối đa lợi ích cho các cổ đông hiện hữu và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất, SHB đã tạm dừng triển khai tăng vốn theo 2 phương án trước đó (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP theo các tờ trình đưa ra từ ĐHCĐ năm 2022).

Trong năm 2023, Ngân hàng SHB do ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) làm Chủ tịch, sẽ chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, tương đương mức lợi nhuận dùng để chia cổ tức là 5.520 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận sau thuế.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, SHB sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), mệnh giá 10.000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 451,2 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển tại đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB . (Ảnh: Ngọc Cương)

Theo SHB, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi nhà băng này hoàn tất các thủ tục chấp thuận và báo cáo lại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vốn điều lệ của SHB sẽ tăng thêm 19,47%, lên 36.645 tỷ đồng.

Cũng tại phiên họp, SHB đã trình cổ đông tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ngân hàng miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Võ Đức Tiến và ông Nguyễn Văn Lê. Đồng thời, bầu bổ sung 4 nhân sự là bà Ngô Thu Hà, ông Đỗ Đức Hải, ông Phạm Viết Dần và một thành viên HĐQT độc lập là ông Haroon Anwar Sheikh.

Năm 2023, Hội đồng quản trị SHB sẽ tiếp tục thực hiện các các nghị quyết của ĐHCĐ các kỳ họp trước và trình kế hoạch chia cổ tức với mức 15%.

Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược ngoại

Hội đồng quản trị SHB cũng báo cáo ĐHCĐ về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

Ông Thái Quốc Minh, thành viên HĐQT cho biết, trong năm 2023, Ngân hàng SHB sẽ tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ các kỳ họp trước chưa thực hiện xong. Trong đó, có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược.

Trong năm 2022, SHB đã làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức, định chế tài chính lớn. Tuy nhiên, cuối năm 2022 thị trường tài chính và chứng khoán của thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, dẫn đến định giá công ty niêm yết nói chung và các ngân hàng nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực. Để bảo vệ tối đa lợi ích cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo giá phát hành phù hợp, việc phát hành cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tạm dừng tại thời điểm cuối năm.

Ông Đỗ Quang Hiển cho biết, SHB muốn có nhà đầu tư nước ngoài đi với ngân hàng lâu dài, giúp SHB tăng cường khả năng quản trị. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, chỉ có được các nhà đầu ngắn và trung hạn. Do đó, SHB chấp nhận nhà đầu tư nước ngoài mà có thể chỉ 2-5 năm họ sẽ rút. Trong năm nay hoặc sang năm, Ngân hàng SHB sẽ có nhà đầu tư ngắn và trung hạn.

Về vấn đề thù lao, theo ông Thái Quốc Minh, năm 2022, ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao là 0,6% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Tổng mức chi là 32,7 tỷ đồng. Năm 2023, mức thù lao cũng là 0,6%.

Trong năm 2022, SHB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 7.729 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với mức 5.007 tỷ đồng trong năm 2021.