Theo quy định Nghị định số 91, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hoá, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT.

Các thông tin sàn TMĐT cần cung cấp gồm: Tên người bán, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân (CMT, căn cước, địa chỉ, số điện thoại); doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn. Việc  cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau và bằng phương thức điện tử, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.
 

Các sàn TMĐT không còn phải khai, nộp thuế hộ người bán. Ảnh minh hoạ: Internet

Như vậy, Nghị định 91 mới không còn yêu cầu các sàn TMĐT phải nộp thuế thay người bán hàng, mà chỉ cần cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế như các văn bản trước đây.

Trước đó, trong văn bản trình Chính phủ về Nghị định sửa đổi, Bộ Tài chính vẫn giữ quy định các sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến vẫn phải khai và nộp thuế thay người bán. Trong khi các sàn không tham gia trực tiếp vào giao dịch mua bán (chỉ đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ), dự kiến không phải khai, nộp thuế thay người tham gia, bởi không có các thông tin về doanh thu, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân người bán. 
 
Trong tháng 10, phía Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cũng đã có văn bản phúc đáp gửi tới Tổng cục Thuế, trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các sàn TMĐT thành viên, khi được khảo sát về việc cung cấp thông tin người bán.
 
Hiệp hội này cho rằng, cần làm rõ cơ sở của việc cung cấp thông tin của tổ chức cung cấp hàng hóa dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT. Cụ thể là quy định nếu sàn TMĐT không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thì Cục Thuế phối hợp với sàn giao dịch TMĐT trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, để quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, công văn khảo sát đã mở rộng đối tượng mà các sàn TMĐT phải cung cấp thông tin để bao gồm các “tổ chức cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn”.

Các sàn TMĐT cũng đề nghị thời gian cung cấp thông tin định kỳ là hằng năm, cùng với thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân để phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân, hộ kinh doanh, để giảm bớt gánh nặng tổng hợp thông tin cho cả cơ quan thuế và các sàn, bởi cơ quan thuế vẫn phải dựa vào dữ liệu cuối năm để đối chiếu thông tin kê khai của cá nhân, hộ kinh doanh. Do đó, tần suất cung cấp thông tin ngắn hơn kỳ năm là chưa hợp lý, tạo gánh nặng tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp và cũng không có tác dụng đối với việc xác định trách nhiệm thuế của cá nhân, hộ kinh doanh.
 
Một số trường thông tin của người bán được Tổng cục Thuế yêu cầu sàn TMĐT cung cấp chưa phù hợp với các quy định (không bao gồm thông tin về số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu, cũng như thông tin tài khoản ngân hàng) của người bán trên sàn TMĐT. Trong khi đó, khi đăng ký mã số thuế cá nhân hay mã số thuế tổ chức, cơ quan thuế đã thu thập rất nhiều trường thông tin của cá nhân, tổ chức nộp thuế, bao gồm họ tên cá nhân/tên tổ chức, địa chỉ, tài khoản ngân hàng...
 
Các sàn cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý trên cơ sở những thông tin mà họ thu thập được từ nhà bán hàng trên sàn và hoàn toàn không đủ vị thế hay thẩm quyền, để chịu trách nhiệm thay cho nhà bán hàng trong trường hợp các thông tin cung cấp không chính xác. Trong khi đó, vẫn chưa rõ cơ chế xác định trách nhiệm trong trường hợp thông tin của nhà bán hàng không chính xác… Do đó, các sàn TMĐT đề nghị Tổng Cục Thuế có quy định cụ thể về trách nhiệm của các bên liên quan trong nghĩa vụ cung cấp thông tin. Theo đó, người bán cần phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin đúng và chính xác và sàn không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin không chính xác hay do hệ thống chặn nộp tờ khai vì các lý do định dạng dữ liệu hay thông tin còn thiếu... dẫn đến sự chậm trễ trong việc cung cấp thông tin.
 
Duy Vũ