Trao đổi với VietNamnet về việc chiêu mộ 10 sinh viên xuất sắc vào công chức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức TƯ thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm công chức.

{keywords}
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ Dương Minh Đức

“Điều này xuất phát từ nhu cầu của Ban Tổ chức TƯ cần có những cán bộ trẻ, có trình độ, thật sự giỏi. Về mặt chủ trương đã có Kết luận 86/2014 của Bộ Chính trị còn về mặt pháp lý đã có Nghị định 140 của Chính phủ, chúng tôi đăng tuyển công khai để tuyển người tài về công tác”, ông Đức nhấn mạnh.

Ban Tổ chức TƯ là cơ quan Đảng thứ 2 thực hiện chủ trương này. Trước đó, UB Kiểm tra TƯ cũng chiêu mộ 15 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc.

Được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm

Về chế độ, chính sách để thu hút sinh viên xuất sắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết “Ban Tổ chức TƯ thực hiện theo quy định chung, đúng như Nghị định 140 của Chính phủ".

Theo đó, cơ quan tuyển dụng sẽ ưu tiên bố trí số biên chế nhà nước chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc nhưng phải phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện chế độ tập sự ít nhất trong 3 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí được tuyển dụng. Thời gian tập sự cụ thể do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm.

Cũng theo Nghị định 140, người đứng đầu cơ quan đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự.

Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức, viên chức được tuyển dụng.

Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm, họ còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành đối với khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).

Đặc cách cử tham dự thi nâng ngạch chuyên viên chính

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính nếu được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng…

Việc bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính, xếp lương và phụ cấp đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trúng tuyển được xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 10% mức lương hiện hưởng.

Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 6 năm kể từ ngày có quyết định nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính.

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm thôi hưởng phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 2 điều này.

Trong 3 năm kể từ ngày được tuyển dụng, nếu người được chiêu mộ có 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị bố trí công tác khác và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm.

Trường hợp có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, các sinh viên xuất sắc sẽ bị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Ban Tổ chức TƯ chiêu mộ 10 sinh viên xuất sắc làm công chức

Ban Tổ chức TƯ chiêu mộ 10 sinh viên xuất sắc làm công chức

Ban Tổ chức TƯ vừa ra thông báo về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm công chức tại ban này.

Thu Hằng