Sở An toàn thực phẩm

Cập nhập tin tức Sở An toàn thực phẩm

TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên, nhân sự không quá 3 Phó Giám đốc

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm...

TP.HCM đề nghị Thủ tướng chấm dứt thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Để triển khai việc thành lập Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết 98, UBND TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động thí điểm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Bản tin sáng VietNamNet (25/7/2023)

Uông Bí lên tiếng việc chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức; Nghệ sĩ phải có bằng chứng cụ thể sử dụng sản phẩm khi quảng cáo… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng đầu mối, phải xin ý kiến Bộ Chính trị

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ làm tăng đầu mối, đồng thời phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Chính phủ giao các bộ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù mới cho TP.HCM

Trong các cơ chế chính sách đặc thù mới dành cho TP.HCM, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, trong đó có thành lập Sở An toàn thực phẩm, tổ chức bộ máy TP Thủ Đức.