Theo đó, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã bàn giao phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế giao Cục Công nghệ thông tin đầu tư xây dựng cho Sở Y tế gồm: bộ cài đặt phần mềm, mã nguồn phần mềm và các tài liệu kỹ thuật kèm theo. Sở  Y tế tiếp nhận, quản lý toàn bộ sản phẩm bàn giao và sẽ tổ chức triển khai phần mềm trong công tác quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại An Giang.

{keywords}
Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe. Ảnh minh họa

Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế.Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Đối với người dân, hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình.

Đối với công tác quản lý, hồ sơ sức khỏe điện tử là cơ sở dữ liệu về sức khỏe lớn của ngành mà việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin sẽ giúp ngành y tế có các chỉ đạo rất kịp thời về phòng chống dịch bệnh nói riêng và có được các dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn. 

Ngọc Châu