1. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, siêu sao chổi 1264 xuất hiện dưới triều đại nào?

 • Nhà Tiền Lê
 • Nhà Đinh
 • Nhà Lý
 • Nhà Trần
Chính xác

Siêu sao chổi năm 1264 (C/1264 N1) xuất hiện vào tháng 7 và tồn tại đến tận cuối tháng 9. Nó được ghi lại trong sử sách của nhiều quốc gia khác nhau. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, giữa lúc Thượng Hoàng đang ban yến tiệc vào thời vua Trần Thánh Tông, sao chổi bất ngờ xuất hiện ở phương đông bắc, đuôi dài suốt trời.

2. Triều đình Đại Việt có phản ứng như thế nào về sự kiện thiên văn đặc biệt này?

 • Thượng Hoàng lo lắng đến phát bệnh
 • Thượng Hoàng cho lập đàn giải hạn
 • Thượng Hoàng không có phản ứng gì
 • Thượng Hoàng cho đây là điềm lành
Chính xác

Khi siêu sao chổi C/1264 N1 xuất hiện, Thượng Hoàng Trần Thái Tông ra xem và bảo: “Ta thấy sao chổi này rất sáng, đuôi rất dài, không phải tai họa của nước ta”. Sau đó, Thượng Hoàng ra lệnh cho mọi người tiếp tục dự yến tiệc.

3. Trong năm siêu sao chổi xuất hiện, vua nước láng giềng nào của Đại Việt qua đời?

 • Vua nhà Tống
 • Vua Mông Cổ
 • Vua Chiêm Thành
 • Vua Xiêm La
Chính xác

Bấy giờ ở Trung Quốc, vua Tống Lý Tông đang trị vì nước Nam Tống. Sau khi được báo có sao chổi rất lớn xuất hiện từ phía đông thành, vua Tống lo sợ đến mức khiến bệnh cũ tái phát. Ông hạ lệnh tìm danh y trong thiên hạ tới chữa, ai chữa khỏi sẽ bổ làm quan. Tuy nhiên, không thầy thuốc nào xuất hiện. Mùa đông năm 1264, vua Tống Lý Tông qua đời.

4. Siêu sao chổi năm 1264 đã giúp vị Đại Hãn Mông Cổ nào chiến thắng nội chiến và tạo tiền đề thành lập nên nhà Nguyên, Trung Quốc?

 • Thiết Mộc Chân
 • Hốt Tất Liệt
 • Trát Mộc Hợp
 • Mộc Hoa Lê
Chính xác

Năm 1264 ở Mông Cổ, cuộc nội chiến Toluid giữa Hốt Tất Liệt và A Lý Bất Ca sắp kết thúc. Quân của A Lý Bất Ca đang cố thủ trong thành thì thấy sao chổi bay tới. Cho đây là điềm báo, A Lý Bất Ca lệnh mở cổng thành đầu hàng Hốt Tất Liệt. Sau này, chính Hốt Tất Liệt đã đánh bại nước Nam Tống, lập ra triều Nguyên và sai quân tiến đánh Đại Việt.

5. Trên thực tế, chiếc đuôi dài thường thấy của các sao chổi được hình thành bởi cái gì?

 • Nước
 • Khí
 • Nước và bụi
 • Bụi và khí
Chính xác

Chiếc đuôi của sao chổi tạo thành từ bụi và khí. Siêu sao chổi xuất hiện năm 1264 có đuôi kéo dài đến 100 độ cung, trong khi đuôi của sao chổi thông thường chỉ dài từ 5-7 độ cung. Vì vậy, siêu sao chổi C1264 N1 được ghi lại trong lịch sử của nhiều quốc gia.