sự nghiệp thành công

Cập nhập tin tức sự nghiệp thành công

Định hướng để sự nghiệp năm 2022 ‘nở hoa’

Dù cho bạn đã làm được rất nhiều việc trong năm 2021, nhưng thật khó để nhớ tất cả những thành quả khi nhìn lại. Để rút kinh nghiệm, hãy theo dõi những mục tiêu mà bản thân đặt ra cho năm 2022.

Công bố bất ngờ của đại học Mỹ về vai trò của người bạn đời

Theo nghiên cứu này, thành công của một người phụ thuộc nhiều vào người bạn đời của họ.