sửa luật đất đai

Cập nhập tin tức sửa luật đất đai

‘Cần coi đất đai là bất động sản mẹ’

Sửa luật Đất đai năm 2013 để pháp luật cho phép nhà nước được làm gì và không được làm gì trong thực hiện tổng thể và liên hoàn quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt về đất đai.

Phó Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Mục đích xây dựng dự án luật nhằm giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế… hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

'Giao dịch theo cơ chế thị trường, quyền lợi người bị thu hồi đất được đảm bảo'

“Đất đai được giao dịch theo nguyên tắc thị trường quyền lợi của người bị thu hồi đất được đảm bảo công bằng”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói.

Doanh nghiệp làm đô thị phải chia sẻ lợi ích cho người dân bị mất đất

“Được đề xuất, tôi sẽ nêu phương án người dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để xây dựng đô thị, khu nhà ở. Nếu không nhất trí như vậy thì nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư, bồi thường theo quy định”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói.

"Chuyện đất đai đến lúc cũng phải nhìn thẳng sự thật"

GS. Đặng Hùng Võ: "Nếu chúng ta bắt đầu câu chuyện sửa Luật Đất đai từ ý chí, rồi thông qua Hiến pháp, rồi tới các hệ thống các tầng lớp văn bản pháp luật sẽ là chiều thuận".

Cơ hội của quan tham là địa ngục của người nghèo

Hiện nay người xác nhận hiệu quả sử dụng đất để người có đất được tiếp tục sử dụng hay không chính là chính quyền địa phương. Cơ chế này tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích.

"Người dân thực sự làm chủ ruộng đất được bao nhiêu năm?"

Không thể phủ nhận, chuyện liên quan đến đất đai trở nên cực kỳ gay gắt phản ánh một sự bức xúc lớn của sư luận xã hội xung quanh vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất.