tài nguyên Internet

Cập nhập tin tức tài nguyên Internet

‘An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới’

Diễn ra từ ngày 4/6 đến 7/6 tại Hà Nội, sự kiện VNNIC Internet Conference 2024 được Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ TT&TT tổ chức, với chủ đề ‘An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới’.

Phổ cập tên miền .vn để phát triển kinh tế số và xã hội số

Hiện tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam đăng ký sử dụng tên miền quốc gia mới đạt khoảng 25%. Với 2 chính sách đột phá mới đưa ra, Bộ TT&TT muốn phổ cập tên miền .vn để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đưa Việt Nam vào top 8 toàn cầu về tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6

Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet IPv6 của Việt Nam đến hết năm 2023 là 59%. Mục tiêu của năm nay là đưa tỷ lệ này đạt từ 65% đến 80% để Việt Nam vào top 8 toàn cầu về sử dụng IPv6.

Thêm nhà đăng ký TINO gia nhập thị trường cung cấp tên miền .VN

Phát triển thêm các nhà đăng ký tên miền .VN mới sẽ góp phần để Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TT&TT hiện thực hóa mục tiêu đưa tên miền quốc gia .VN đạt tối thiểu 1 triệu vào năm 2025.

Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025

Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Bộ TT&TT công bố. Trọng tâm của công tác thúc đẩy triển khai IPv6 trong 5 năm tới là các cơ quan nhà nước.

Việt Nam, Nga hợp tác quản lý tài nguyên Internet

Chiều nay, 13/9, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Trung tâm Điều phối tên miền cấp cao mã quốc gia Nga (CC for TLD.RU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển và quản lý tài nguyên Internet, an toàn, an ninh mạng Internet.