XEM VIDEO:

Sau Lễ Tuyên thệ tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội khóa XV vào sáng 2/3, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho ông cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, tiến cử ông đảm nhận cương vị này.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ tại kỳ họp bất thường lần thứ 4 của Quốc hội khóa XV, sáng 2/3. Ảnh: Phạm Thắng

“Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tôi. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam. Nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”, tân Chủ tịch nước chia sẻ.

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân

Tân Chủ tịch nước tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Để hiện thực mục tiêu đó, Chủ tịch nước bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Tân Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch nước cho biết, trong hành trình từ một sinh viên và là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ khoa Triết học, Trường đại học Tổng hợp TP.HCM cho tới hôm nay được vinh dự tuyên thệ trước Quốc hội, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước, ông đã chứng kiến nhiều người dao động, rời hàng ngũ khi các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, và từng bước nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về tầm quan trọng của lòng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lý tưởng và con đường đi tới của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.

“Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa Đảng, tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay, khối óc, sự cần cù, chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả 3 miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực, cố gắng để làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo

Trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Ông cũng cam kết, không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước; quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát là mục tiêu quan trọng của các quyết sách.

“Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích của Nhân dân, quốc gia, dân tộc”, Chủ tịch nước cam kết.

Trước khi Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bó hoa tươi thắm đến tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân, tạo môi trường để mọi người nhất là thế hệ trẻ được tiếp cận công bằng với những cơ hội phát triển và cống hiến cho đất nước.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến việc kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cùng với đó là tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

“Tôi xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi yêu thích từ thời trung học để nói thay lòng mình về cam kết của tôi với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong hành trình sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi. Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu. Của triệu người yêu dấu gian lao”, tân Chủ tịch nước chia sẻ trước khi kết thúc phát biểu nhậm chức.

Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Với đa số đại biểu có mặt tán thành, sáng 2/3, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.