{keywords}
Tân Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0.

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vừa công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Tô Dũng Thái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Tô Dũng Thái chia sẻ, ở cương vị mới với nhiều nhiệm vụ nặng nề ở phía trước với mục tiêu mà Bộ TT&TT giao phó với mức tăng trưởng 15% để 5 năm tới VNPT sẽ thay đổi toàn diện và có một diện mạo mới. Tuy nhiên, ông Tô Dũng Thái cũng khẳng định VNPT sẽ thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao, bởi ông tin tưởng sức mạnh của VNPT còn rất nhiều và sẽ phải khơi dậy sức mạnh đó.

Tân Chủ tịch VNPT cũng đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0. Thứ nhất, để thực hiện sứ mệnh trở thành một tập đoàn công nghệ, VNPT sẽ phải tiên phong trong việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đúng với tinh thần Make in Vietnam và chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà VNPT sẽ thực hiên nghiên cứu để làm chủ các công nghệ lõi, hướng tới sản xuất thiết bị công nghệ 4.0.

Ông Tô Dũng Thái cho rằng, để VNPT trở thành doanh nghiệp trụ cột, dẫn dắt chương trình chuyển đổi số quốc gia bám sát tinh thần của Bộ chính trị về việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng lần thứ 4, Tập đoàn VNPT sẽ tham gia một cách chủ động, sâu rộng vào các hoạt động chuyển đổi số trong cả 3 lĩnh vực: Chuyển đổi số chính phủ; chuyển đổi số doanh nghiệp; chuyển đổi số cá nhân. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện các bộ giải pháp cho từng lĩnh vực: Y tế, giáo dục, du lịch.... qua đó chuyển đổi số cho từng lĩnh vực này.

Trong quản lý điều hành, tân Chủ tịch VNPT cho biết, sẽ thực hiện theo nguyên tắc "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" - nhất quán về mục tiêu nhưng linh hoạt trong thực hiện. Để đạt mục tiêu trên thì mô hình tổ chức phải linh hoạt, mang tính mở để có thể huy động tối đa nguồn lực nội tại và từ xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, người đại diện vốn, kiểm soát viên của tập đoàn tại các công ty.

Thứ tư, để tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là lãnh đạo cấp chiến lược đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ với cơ cấu hợp lý để lãnh đạo dẫn dắt thực hiện chiến lược VNPT 4.0. VNPT sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nguồn kế cận cho cấp chiến lược và tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của Tập đoàn.

VNPT sẽ tập trung đổi mới về cơ chế chính sách, trên tinh thần là cơ chế, chính sách được ban hành phải linh hoạt, đồng bộ, có tính đột phá, đặc biệt trong khâu tổ chức triển khai thực hiện để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tường minh, tạo động lực mạnh mẽ cho các tập thể và cá nhân thực thi nhiệm vụ, khơi thông năng lực và sức sáng sáng tạo không giới hạn của mỗi thành viên, qua đó khơi thông tiềm năng và sức mạnh của VNPT.

Cuối cùng, ông Tô Dũng Thái nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, VNPT luôn thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước đối với Nhà nước và toàn xã hội thông qua việc nộp ngân sách và tham gia tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua đó thể hiện, gìn giữ và xây dựng văn hoá VNPT giàu bản sắc, có sự kết hợp giữa văn hoá truyền thống và các nét văn hoá mới.

Theo ông Tô Dũng Thái, đây là thời điểm rất quan trọng để VNPT có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0 của mình. Đây cũng là thời điểm chuyển mình và là giai đoạn bản lề để đưa VNPT thành công trong hành trình tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số ở Việt Nam, sớm đưa VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Nguyễn Thái

Ông Tô Dũng Thái chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch VNPT

Ông Tô Dũng Thái chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch VNPT

Ông Tô Dũng Thái, tân Chủ tịch VNPT nhấn mạnh đây là thời điểm rất quan trọng để Tập đoàn có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển VNPT 4.0 tiên phong dẫn dắt triển khai chuyển đổi số.