Chỉ ra một hạn chế của ngành TT&TT là tỷ lệ lãnh đạo nữ còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị công tác cán bộ trong thời gian tới phải quan tâm hơn đến các cán bộ, lãnh đạo nữ; tăng cường đưa các cán bộ nữ đủ điều kiện vào Quy hoạch cán bộ.

Phát biểu nhân Lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại trụ sở Bộ sáng nay, 7/3, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để nữ cán bộ ngành TT&TT phát huy được hết khả năng, năng lực, trí tuệ của mình.

"Phải tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức TT&TT nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người vợ, đặc biệt là người thầy đầu tiên của con người", ông nhấn mạnh.

{keywords}
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định các nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã có đóng góp to lớn trong thời gian qua. Ảnh: T.C

Đánh giá về vai trò các cán bộ nữ đối với toàn ngành TT&TT trong năm 2015, Thứ trưởng khẳng định họ đã có đóng góp rất lớn trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành, tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.

"Nữ cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT nói chung và nữ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ và cơ quan Công đoàn nói riêng đã phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của Ngành, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", ông ghi nhận.

Năm 2016 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước, khi cả nước bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII và thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020; tổ chức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Dù xu hướng hòa bình, hợp tác là chủ đạo, nhưng tình hình an ninh chính trị thế giới sẽ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; bạo loạn, bất ổn chính trị còn diễn ra ở nhiều quốc gia; dự báo tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cộng đồng ASEAN (mà Việt Nam là một thành viên) đã chính thức đi vào hiện thực từ ngày 01/01/2016.

{keywords}
Thứ trưởng đề nghị công tác cán bộ cần quan tâm hơn các đến nữ cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Ảnh: Thảo Anh

Trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng, ngành TT&TT đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn đan xen như phải xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nội dung liên quan tới bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Hoàn thiện môi trường pháp lý, thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tập trung triển khai thực hiện các đề án lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Chương trình hành động Bộ đã ban hành; Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp TTTT phát triển lành mạnh.

"Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn đó cần có sự gắng sức của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Ngành, nhất là đối với các đơn vị thuộc khối tham mưu của Bộ và đặc biệt là sự đóng góp công sức của nữ cán bộ, công chức, viên chức", Thứ trưởng kêu gọi.

Là thành viên của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, Bộ TT&TT đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ; Việc tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động của Bộ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật cán bộ, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội; đảm bảo mọi người được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ có chế độ, chính sách đối với người lao động nữ rõ ràng. Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đối với những trường hợp có tiêu chuẩn ngang nhau thì nữ được tập thể cấp ủy và lãnh đạo các cấp ưu tiên xem xét. Ngoài ra, phụ nữ còn được quan tâm ưu tiên sắp xếp việc làm phù hợp, tạo điều kiện để dành thời gian hợp lý cho gia đình và chăm sóc con cái.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phụ nữ trong ngành TT&TT cũng còn một số hạn chế, Thứ trưởng thẳng thắn chỉ ra, như: Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ, nguồn cán bộ nữ hẫng hụt nhất là đối với lãnh đạo cấp Cục, Vụ và cao hơn, ở một số lĩnh vực như viễn thông và công nghệ thông tin, tỷ lệ cán bộ nữ sụt giảm. Công tác phụ nữ còn có mặt yếu kém. Ðịnh hướng lãnh đạo, chính sách, phương pháp công tác vận động phụ nữ còn thiếu cụ thể, sát hợp với từng đối tượng, khu vực, vùng, miền, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu mới....

Chính vì thế, việc công tác cán bộ trong thời gian tới phải quan tâm hơn đến các cán bộ, lãnh đạo nữ; tăng cường đưa các cán bộ nữ đủ điều kiện vào Quy hoạch cán bộ là hết sức cần thiết.

T.C