{keywords}
Tiền thưởng cuốc xe của tài xế Grab, be, Gojek được đưa vào doanh thu tính thuế. Ảnh: Hải Đăng

Theo quy định của Thông tư 40, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Tại Phụ lục I của Thông tư 40 quy định rõ, với doanh thu từ hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải hành khách sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân là 1.5% (áp dụng với đối tác có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm). Các đối tác tài xế hoạt động trên các ứng dụng kết nối vận tải sẽ nằm trong danh sách điều chỉnh.

Hiện tại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải như be, Grab, Gojek đang áp dụng mức tính 1% thuế Thu nhập cá nhân với tiền thưởng của đối tác tài xế. Còn từ 1/8 tới, khi Thông tư 40 có hiệu lực, thuế suất với tiền thưởng của đối tác tài xế được điều chỉnh từ 1% thành 1.5%. Phần thuế này sẽ do Grab thu hộ.  

Grab Việt Nam cũng đã chính thức có thông báo tới đối tác tài xế về việc thực thi chính sách thuế mới kể từ thời điểm nói trên. 

Với mức tăng này, dù biên độ tăng không lớn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế. Chẳng hạn, tài xế nhận 180.000 đồng tiền thưởng. Trước đây thuế khấu trừ trên tiền thưởng là 1.800 đồng thì từ ngày 1/8 tới, tiền thuế Thu nhập cá nhân tài xế phải nộp sẽ là 2.700 đồng.

Trước điều chỉnh này, Grab cũng cho biết, trong tình cảnh dịch bệnh đã kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua, Thông tư 40 có hiệu lực giữa thời điểm khó khăn do dịch bệnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đối tác tài xế xe công nghệ, khi ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế. 

Đại diện Grab cũng cho biết, trước mắt ứng dụng này sẽ đứng ra hỗ trợ phần thuế thu nhập cá nhân tăng thêm theo quy định Thông tư 40 này cho toàn bộ đối tác tài xế đến hết năm 2021. Tuy nhiên, Grab cũng có kiến nghị tới cơ quan thuế để làm rõ hơn về chính sách để đảm bảo thực thi.

Duy Vũ

Tiền thưởng cuốc xe của tài xế Grab, be, Gojek được đưa vào doanh thu tính thuế

Tiền thưởng cuốc xe của tài xế Grab, be, Gojek được đưa vào doanh thu tính thuế

Tiền thưởng từ các cuốc xe của tài xế công nghệ Grab, be, gojek... sẽ được tính vào doanh thu áp thuế thay vì được tính riêng như trước đây.