- Bộ trưởng duy nhất đăng đàn ngày 1/11, Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh, một lần nữa lại có bài phát biểu đầy tâm huyết trước QH.

Ghi chép kỹ ý kiến của các đại biểu phát biểu từ buổi sáng về tái cơ cấu 3 lĩnh vực ngân hàng, đầu tư công và DNNN, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trong vòng 20 phút - quá thời gian quy định - chia sẻ với ĐBQH những thành công của VN trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và những nhiệm vụ phải làm thời gian tới.

Ông phân tích: "Chúng ta không bằng lòng và chúng ta thấy chậm trễ. Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta cần phải làm nhanh hơn, tốt hơn nữa. Chúng ta thấy một điều rằng chất lượng của nền kinh tế đang có vấn đề. Động lực để tăng trưởng cao hơn nữa như chúng ta mong muốn cũng có vấn đề. Đã đến lúc phải đổi mới mô hình tăng trưởng.

Chúng ta phải thay đổi thể chế. Tôi thấy rằng mọi người dân đều cảm nhận được cái này, chứ không chỉ riêng đại biểu QH. Mọi người đều mong muốn điều này".

XEM CLIP:

Tiềm năng chính ở con người

"Chúng tôi đã có đánh giá rất chi tiết về những dấu hiệu của tụt hậu của nền kinh tế VN, trong đó những chỉ số nói lên rằng chúng ta tăng trưởng như vậy, mạnh mẽ như vậy, nhưng thống kê của một loạt năm qua đang giảm dần tốc độ. Kể cả chi phí, năng lượng cho một đơn vị tăng trưởng cũng như năng suất lao động mặc dù tăng nhưng tăng chậm đi. Chi tiêu của nhân tố trung gian hay năng suất nhân số tổng hợp cũng có lúc giảm. Cân đối vĩ mô cũng đang giảm đi. Điều đó báo hiệu là chúng ta cần phải đổi mới mô hình. Nếu không đổi mới thì tăng trưởng sẽ không cao được".

"Các đồng chí nói là tăng trưởng dưới tiềm năng thì tôi chưa đồng tình đâu. Tiềm năng thì tính bằng cách gì? Căn cứ nào để tính rằng VN có tiềm năng tăng trưởng là bao nhiêu? 7% à? Không phải. VN sẽ tăng trưởng đến 8%, 9% và quốc tế đang đề nghị VN phải tăng trưởng từ 8-9% thì 40 năm sau chúng ta mới bằng Hàn Quốc bây giờ. Tiềm năng hay không do chính ở con người. Tài nguyên không quyết định, mà thể chế sẽ quyết định tăng trưởng. Những đất nước không có tiềm năng về tài nguyên nhưng họ có tiềm năng về con người là những nước phát triển mạnh mẽ nhất. Giới hạn tiềm năng chính là giới hạn của trí tuệ con người. Và VN thì có rất nhiều tiềm năng".

Không ai tự chặt chân mình

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, VN phải tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế. Những cái làm được mới chỉ là ban đầu. Ba lĩnh vực tái cấu trúc thời gian qua còn phải làm tiếp tục nhiều hơn.

Đích phấn đấu cuối cùng là nền kinh tế chất lượng hơn, hiệu quả hơn, cạnh trạnh hơn, bền vững hơn. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều phải làm, đều phải có đề án của mình, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kĩ thuật, rồi lao động, tổ chức nữa.

"Không đổi mới cán bộ thì không đổi mới được nền kinh tế. Các chuyên gia quốc tế nói với tôi rằng nếu ông đổi mới DNNN mà ông vẫn để nguyên các cán bộ sinh ra DN đó, lãnh đạo DN đó thời kì vẻ vang thì hôm nay, họ không thể tự chặt chân mình đâu. Phải người khác đến thì mới đổi mới được" - Bộ trưởng nói đến kinh nghiệm của nhiều nước, trong đó có Indonesia.

"Không phải mục tiêu tái cơ cấu đặt ra đến năm 2015, mà phải làm xuyên suốt cả 5 năm tiếp theo. Làm gì có chuyện đến năm sau là kết thúc cả một quá trình để VN cất cánh được. Mà tái cấu trúc là để làm VN cất cánh lên. Cho nên còn phải dài hạn. Nhưng từng năm một, từng nhiệm kì một, chúng ta đặt ra mục tiêu để phấn đấu".

H.Anh - T.Vũ - Đ.Yên - Nguồn clip: VTV

XEM THÊM CÁC PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BÙI QUANG VINH: