A.B (Theo Found and Explained)

Vì sao tham vọng chinh phục vũ trụ của Ấn Độ thay đổi 180 độ?

Vì sao tham vọng chinh phục vũ trụ của Ấn Độ thay đổi 180 độ?

Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia đã gửi tàu thăm dò lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Nhưng đó chưa phải là điều ấn tượng nhất trong chương trình vũ trụ của quốc gia này.