Trong khi nhiều tên miền mã quốc gia khác đối mặt với tăng trưởng âm do ảnh hưởng của Covid-19, tên miền “.VN” của Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng dương, cao hơn mức tăng trung bình của ngành công nghiệp tên miền tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tính đến ngày 31/10/2020, tổng số tên miền “.VN” đạt 514.632, tăng 2,3% so với thời điểm cuối năm 2019, đứng đầu khu vực ASEAN và xếp thứ 44 thế giới về số lượng duy trì sử dụng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam đứng đầu ASEAN về số lượng tên miền quốc gia.

{keywords}
Đến 31/10/2020, tổng số tên miền “.VN” đạt 514.632, tăng 2,3% so với thời điểm cuối năm 2019.

Kết quả này đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, trở thành một nguồn lực quan trọng để Việt Nam sẵn sàng bước vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia khi tên miền “.VN”.
Số liệu từ báo cáo cho thấy, tên miền quốc gia “.VN” đã vượt lên chiếm ưu thế với 50,6% thị phần so với tên miền quốc tế được đăng ký, sử dụng tại Việt Nam.

Cũng theo Báo cáo tài nguyên Internet năm 2020, tính đến hết tháng 10/2020, số lượng tài nguyên IPv6 Việt Nam đạt hơn 9.000 tỷ tỷ tỷ địa chỉ, sẵn sàng tài nguyên Internet cho chuyển đổi số quốc gia. Ứng dụng IPv6 Việt Nam tăng trưởng tốt với 45,6%, xếp thứ 2 ASEAN và thứ 10 thế giới về mức độ chuyển đổi IPv6. Số lượng người dùng Việt Nam truy cập Internet IPv6 hiện là 34 triệu người.

Việt Nam hiện đã có 3 Bộ, Ngành và 32 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6, trong đó có 7 tỉnh thành có ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ.

Báo cáo tài nguyên Internet cũng nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang hoạt động với IPv6, 100% người sử dụng truy cập Internet IPv6.

Song song với mục tiêu tổng thể này, trước tình hình địa chỉ IPv4 sẽ cạn kiệt hoàn toàn trong giữa năm 2021, các tổ chức, doanh nghiệp được khuyến khích đăng ký địa chỉ IP độc lập, số hiệu mạng (ASN) để đảm bảo hoạt động Internet liên tục và chất lượng dịch vụ.

Ngọc Ánh, Hồng Khanh