Chiều 4/8, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án 06.

Theo đó, thời gian qua, Tổ công tác của tỉnh đã phối hợp cùng Bộ Công an tiến hành khảo sát gắn với các nhiệm vụ như dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế - xã hội, công dân số, kết nối làm giàu dữ liệu và phục vụ chỉ đạo, điều hành; xây dựng phương án tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai.

Đáng chú ý là việc tập trung đẩy mạnh các dịch vụ công phục vụ người dân như liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Liên thông đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, thí điểm nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 4 xã, phường của TP Thái Nguyên và TP Phổ Yên.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) phát biểu tại hội nghị

4 điểm triển khai thí điểm gồm: Phường Gia Sàng, phường Quang Trung thuộc TP Thái Nguyên, xã Thành Công, xã Đức Thuận thuộc TP Phổ Yên.

Từ ngày 24/7 đến nay, các đơn vị đã tổ chức nhập, làm sạch thông tin hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhập được tổng 18.346 bản ghi hộ tịch (Sổ khai sinh là 13.639 bản ghi, Sổ khai tử là 2.392 bản ghi, Sổ kết hôn là 2.315 bản ghi).

Ngày 28/7, với dữ liệu hộ tịch trước năm 2019 hiện có của phường Gia Sàng do Sở Thông tin & truyền thông cung cấp; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã phân tích, đối khớp và đẩy dữ liệu lên hệ thống ngày 2/8, được 77 sổ với 4.139 bản ghi. 

Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đánh giá, trong quá trình triển khai thí điểm số hóa dữ liệu hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổ công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phối hợp chặt chẽ cùng Cục để nhanh chóng phát hiện các vướng mắc, khó khăn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu những góp ý, nhất là giải pháp do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đưa ra.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng lưu ý cần tranh thủ cơ hội và mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch của toàn tỉnh trước ngày 30/10 tới.