Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng ký quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1/1/2010 – 31/12/2018.

Tổ công tác do ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm Tổ trưởng. Tổ công tác có 21 thành viên gồm giám đốc các Sở Xây dựng, TN-MT, KH-ĐT, Nội vụ, Tài chính, Công thương, GTVT, Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Cục thuế, Ban QL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; BQL các KCN tỉnh; PGĐ Công an tỉnh; Chủ tịch các huyện Đại Từ, Phú Bình, Võ Nhai.

{keywords}
KCN Điềm Thụy - một trong số các dự án được Thanh tra Chính phủ Kết luận chỉ ra sai phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng xác định, mục tiêu của kế hoạch lần này là thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại kết luận đã nêu; kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, chấm dứt hành vi vi phạm; huỷ bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái luật.

Cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ký ban hành kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung kết luận của TTCP.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, rà soát, khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản... trong quý III, quý IV năm 2021; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã “điểm tên” 15 dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Dự án xây dựng Khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu A; Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thụy - Khu B; Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II; Dự án Cụm công nghiệp An Khánh số 1, huyện Đại Từ; Dự án xây dựng và kinh doanh CSHT Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên; Dự án xây dựng khu đô thị hồ điều hòa Xương Rồng…

Kiến nghị kiểm điểm loạt cán bộ tỉnh Thái Nguyên để xảy ra sai phạm liên quan đất đai

Kiến nghị kiểm điểm loạt cán bộ tỉnh Thái Nguyên để xảy ra sai phạm liên quan đất đai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2018. 

Kiên Trung