Thanh Hoá vào cuộc kiểm tra dự án 3ha

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Quảng Xương kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Nêu tại văn bản này, UBND tỉnh cho biết đã nhận được một số phản ánh của cơ quan báo chí liên quan đến việc lựa chọn đầu tư, giao đất, xác định giá đất tại dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

{keywords}
Thanh Hóa giao Thanh tra chủ trì kiểm tra trình tự chuyển đổi 3ha đất ở cho doanh nghiệp tại dự án khu dân cư Hải Hà 

Trước những phản ánh trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường TNMT), Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan, căn cứ kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019 có liên quan đến dự án trên khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

Đồng thời, các sở, ban, ngành trên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan đến dự án gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/7/2021.

Liên quan tới dự án này VietNamNet đã phản ánh việc UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà chuyển đổi 3ha đất thương mại sang đất ở (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương).

Trước đó, ngày 1/9/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3087 cho Công ty Cổ phần thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) thuê 29.310m2 đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương để sử dụng vào mục đích xây dựng trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô. Thời hạn thuê đất là 50 năm (đến ngày 4/2/2055), hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. 

{keywords}
Dự án trung tâm thương mại và dịch vụ phân phối ô tô được chuyển đổi thành đất ở với hàng loạt shophouse, liền kề

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vào tháng 6/2012, Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. Đến tháng 7/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo yêu cầu Công ty Hải Hà có văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án báo cáo tỉnh trước ngày 15/7/2013.

Tháng 4/2015, Công ty Hải Hà có văn bản cam kết khởi công dự án vào quý IV năm 2015.

Đến tháng 5/2016, Công ty Hải Hà có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương từ đất trung tâm thương mại sang đất ở.

Tháng 7/2016, Sở TNMT tỉnh đã có văn bản tổng hợp ý kiến các ngành gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc xin chuyển đổi này của Công ty Hải Hà.

Nêu ý kiến việc chuyển đổi, UBND huyện Quảng Xương có văn bản số CV số 678 ngày 29/6/2016.

Về phía Sở Xây dựng cũng nêu ý kiến trong văn bản số 3436 ngày 1/7/2016.

Sở Xây dựng cũng đề nghị công ty liên hệ với UBND huyện Quảng Xương để lấy ý kiến thống nhất về định hướng nhu cầu sử dụng đất của UBND huyện.

Sở TNMT cũng nêu quan điểm, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ô tô đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đất của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Quảng Xương; Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đã được phê duyệt.

Mặt khác, UBND huyện Quảng Xương đang lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2015-2020) theo chỉ đạo của Bộ TNMT, trong đó có khu đất của Công ty Hải Hà.

Được biết, trước khi trình UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương Dự án, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ TNMT.

Trả lời văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Hải Hà, ngày 04/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 10210 nêu rõ: trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Hải Hà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 và có đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư. Ngoài ra, về nguyên tắc, nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện để làm chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở. Do vậy, trường hợp Công ty Hải Hà có quyền sử dụng đất hợp pháp, có dự án phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở và đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì UBND tỉnh Thanh Hoá áp dụng quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 22, Luật Nhà ở để lựa chọn doanh nghiệp này tiếp tục làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở tại khu đất mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp.

Bộ này cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá lưu ý: “Trong mọi trường hợp, nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đô thị, đảm bảo có đủ năng lực để triển khai dự án hiệu quả, theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết”.

Ngày 19/10/2017, Tổng cục Quản lý đất đai -Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1872 nêu ý kiến, Công ty Hải Hà đang là đối tượng trực tiếp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê, nay có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở để thực hiện dự án khu dân cư Hải Hà thì phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Tổng cục Quản lý Đất đai cũng nêu rõ, nhà đầu tư thực hiện dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 Luật Đất đai có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác…

Ngày 02/5/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 82 cho biết, khẳng định: “Dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 Luật Đất đai mới được cơ quan thẩm quyền tỉnh Thanh Hoá cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang thành đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư thì dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư. Theo đó, dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn".

Đến tháng 12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định cho phép Công ty Hải Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ, thương mại sang thực hiện dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Hải Hà.

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực khẩn trương thực hiện dự án.

Lê Dương - Thuận Phong

Thanh Hóa giao 3ha đất ở cho doanh nghiệp không qua đấu giá: Nộp ngân sách 29 tỷ

Thanh Hóa giao 3ha đất ở cho doanh nghiệp không qua đấu giá: Nộp ngân sách 29 tỷ

Liên quan tới việc UBND tỉnh Thanh Hóa cho doanh nghiệp chuyển đổi 3ha đất thương mại sang đất ở (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương) không qua đấu giá, đơn vị này chỉ phải nộp ngân sách 29 tỷ đồng.

tin nổi bật

Chủ đầu tư lên tiếng về việc có 'hòn non bộ' trong khu đô thị Ao Tiên

Hình ảnh khu đô thị vây quanh một ngọn núi được coi như 'hòn non bộ' gây xôn xao những ngày gần đây, phía tỉnh Quảng Ninh khẳng định không ảnh hưởng đến vịnh Hạ Long.

Ao Tiên Vân Đồn gây ‘bão’ mạng, Quảng Ninh lên tiếng làm rõ

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), hình ảnh dự án gây “bão” mạng những ngày gần đây thuộc quy hoạch Khu vực Ao Tiên (huyện Vân Đồn) nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long.

HUD ‘om’ đất hạ tầng ở loạt dự án, Bộ Xây dựng trả lời cử tri Hà Nội chưa đồng tình

Cử tri Hà Nội chưa đồng tình với trả lời của Bộ Xây dựng – cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ cho biết cần thời gian nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng và sẽ tiếp tục có chỉ đạo.

‘Trầy trật’ rao bán, đại hạ giá khoản nợ của ông chủ dự án sân golf Đầm Vạc ở OceanBank

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) rao bán lần thứ 5 khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD), chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc.

Vĩnh Phúc thu hồi, ‘khai tử’ loạt dự án nhà ở, khu đô thị, dịch vụ thương mại

11 dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án công trình dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện chấm dứt hoạt động (đợt 1).

Quảng Ninh thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho HDMON Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi 240ha đất và mặt nước đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn để thực hiện dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghĩ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn.

Hà Nội duyệt quy hoạch 5 phân khu đô thị Sóc Sơn gần 3.500ha

5 quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn có tổng diện tích gần 3.500ha, thuộc các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn.

Lạng Sơn điều chỉnh dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, TP Lạng Sơn.

Hòa Bình khuyến cáo người dân không mua bất động sản tại 51 dự án

51 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh bất động sản vừa được Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình công khai danh sách.

Đô thị kiểu mẫu - chốn an cư mơ ước của nhiều người

Gắn liền với môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên và chăm sóc tốt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cư dân, các đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản, tối ưu tiện ích dịch vụ đang trở thành chốn an cư đáng mơ ước của nhiều người.

Nhà giàu tranh mua nhà giá rẻ của người nghèo ở hàng loạt dự án

Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội (NƠXH) tại phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị phạt 640 triệu đồng do vi phạm quy định trong xây dựng, mua bán NƠXH.

2 dự án nhà ở tại TP Vũng Tàu dính loạt sai phạm về đất đai, xây dựng

Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có báo cáo về những sai phạm tại 2 dự án nhà ở do ông Nguyễn Hồng Dương (trú TP Vũng Tàu) làm chủ, bị người dân tố cáo.

'Điểm vàng' đầu tư của An Phú Center Point

Với vị trí đắc địa, sản phẩm giàu tiềm năng sinh lời, tiện ích hiện đại… dự án An Phú Center Point gây ấn tượng tại thị trường bất động sản Cần Thơ, được giới đầu tư đánh giá cao.

4 loại hình căn hộ tại The Sky Aqua ‘được lòng’ giới thượng lưu

Được “may đo” theo nhu cầu đa dạng của giới tinh hoa, bộ sưu tập căn hộ first-class The Sky Aqua tại dự án Apec Aqua Park mang đến “luồng gió mới” cho phân khúc bất động sản hạng sang tại Bắc Giang.

Dân khổ sở trong chung cư thấm dột, Đà Nẵng chi 15 tỷ sửa chữa

Nhiều khu chung cư đang xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án sửa chữa với số tiền gần 15 tỷ đồng.