thành lập đảng

Cập nhập tin tức thành lập đảng

Nguyện không thẹn với lịch sử, quyết không phụ sự ủy thác của dân

Con đường dân tộc đang tới “năm bản lề” nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng -2018 - đã mở ra trước mắt, dù nghìn trùng khó khăn, nhưng tương lai tràn đầy xán lạn!

Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Trong đại cuộc sinh tử chống tham nhũng, không dung thứ bất cứ ai, những phe nhóm nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của Dân tộc, của Nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa!

Kim Jong Un thưởng gấp đôi lương cho toàn dân

Truyền thông Bình Nhưỡng hôm 25/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ có phần thưởng đặc biệt cho toàn quân và toàn dân nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Khó nhất là chống lợi dụng chức quyền

Khó nhất trong chống tham nhũng là chống hành vi lợi dụng chức quyền, thoái hóa, nằm ngay trong bộ máy quyền lực.  

Bác Hồ vạch rõ ‘một thứ vi trùng rất độc’

Chống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng là một vấn đề vô cùng quan trọng, là quan điểm nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mối quan hệ xây bằng xương máu nhiều thế hệ

Đồng hành cùng lịch sử, mối quan hệ truyền thống này được xây đắp, nuôi dưỡng bằng công sức, của cải, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng người dân hai nước.

Tình nghĩa láng giềng không bao giờ phai nhạt

Giữa lúc chính quyền cách mạng Việt Nam non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gặp vị Hoàng thân Xuphanuvông của quốc gia Lào để bàn về những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của hai nước.

'Bộ phận không nhỏ' đã được xử lý đến đâu?

Ta đã xử lý kỷ luật các hình thức khác nhau từ khai trừ đến cảnh cáo, khiển trách… tổng cộng hơn 50 nghìn đảng viên, rải rác các cấp. Con số lớn, đáng buồn.