(Theo VOV)

Nông dân 'cắn răng' chặt bỏ thanh long

Từ một cây làm giàu, thanh long đang khiến nông dân tại Bình Thuận đối mặt với bài toán khó chặt bỏ để chuyển đổi hay giữ lại để tiếp tục cầm cự.