Bên lề QH sáng nay, với tư cách là ĐBQH, Phó ban Nội chính TƯ Nguyễn Thái Học trả lời báo chí về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an Vĩnh Phúc lập biên bản do vòi tiền trong lúc thanh tra.

XEM CLIP:

Quan trọng nhất là đấu tranh trong nội bộ

Qua vụ việc này, theo ông cần có cơ chế giám sát như thế nào đối với các lực lượng thanh tra, kiểm tra?

Hiện nay, đã có cơ chế giám sát việc này. Ví dụ như trong Đảng, hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, cơ quan đều có. Còn với thanh tra chuyên ngành thì hoạt động theo quy định, cụ thể là quy trình, thủ tục.

Ngoài ra, đơn vị chịu sự thanh tra, các tổ chức đảng, trong đó có vai trò đảng viên trong việc đấu tranh chống tiêu cực.

Trong đoàn khi tiến hành cuộc thanh tra nào cũng phải có quy chế, quy định các bước như thế nào, trách nhiệm của thành viên trong đoàn để thực hiện đúng theo quy định của thanh tra. Như vậy, trong vụ việc này bản thân nội bộ đoàn không thực hiện.

Ngoài ra còn có trách nhiệm của đơn vị chủ quản, của bộ chủ quản. Cụ thể khi thành lập đoàn thanh tra, bộ phải có trách nhiệm trong việc lựa chọn người, giám sát hoạt động như thế nào.

Yêu cầu đặt ra là chọn người đi thanh tra, kiểm tra phải là người có đủ phẩm chất, đạo đức, phải thật sự tin tưởng mới làm được điều đó. Bản thân cơ quan chủ quản khi thành lập đoàn đã làm tốt khâu này chưa và phải có trách nhiệm giám sát như thế nào? 

Những việc này đã có quy định hết, vấn đề là không thực hiện. Cái quan trọng nhất là đấu tranh trong nội bộ về những hiện tượng tiêu cực.

Một người mới được bổ nhiệm 2 tháng và là Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng mà lại có dấu hiệu tham nhũng như thế. Theo ông liệu có vấn đề trong việc bổ nhiệm, lựa chọn cán bộ?

Đây là một vấn đề phải đặt ra. Vì sao mới bổ nhiệm một con người nhưng để rồi ngay sau đó cán bộ này vi phạm. Vậy trước đó, quá trình bổ nhiệm theo dõi, đánh giá cán bộ đó như thế nào.

Như vậy, việc này đặt ra trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc xem xét, bổ nhiệm cán bộ đòi hỏi khi lựa chọn, đánh giá cán bộ phải xét cả về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ.

{keywords}
 

Rõ ràng ở đây có liên quan đến công tác cán bộ. Công tác cán bộ là khâu đánh giá, nhìn nhận, bổ nhiệm chưa tốt nên lựa chọn người không đúng. Khi lựa chọn người bổ nhiệm không đúng dẫn đến lựa chọn người đi làm thanh tra không đúng và dẫn đến hậu quả như đã thấy.

Ông nhìn nhận thế nào khi Bộ trưởng Xây dựng nói đây là sai phạm của cá nhân?

Đồng ý sai phạm của cá nhân nhưng đây là cá nhân đi làm công vụ và công vụ này là do Bộ Xây dựng cử đi làm, giao nhiệm vụ. Như vậy, từ sai phạm của cá nhân làm ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm của một ngành mà ở đây là ngành thanh tra xây dựng.

Theo ông trách nhiệm của người đứng đầu phải xử lý như thế nào để công tác thanh tra, kiểm tra hiệu quả hơn, tránh tiêu cực?

Lâu nay, dư luận vẫn đặt vấn đề có tiêu cực hay không trong thanh tra, kiểm tra và trên thực tế, có chứ không phải là không. Nhưng những vụ việc vừa rồi bị lộ, lọt ra cho thấy cần phải siết chặt lại hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Qua những sự việc như thế cho thấy, bản thân hoạt động thanh tra, kiểm tra phải soát, xét lại, nhất là khâu lựa chọn cán bộ, thông qua đó bổ nhiệm cán bộ ra sao, thành lập đoàn thanh tra như thế nào.

Phải siết chặt khâu chọn cán bộ

Lâu nay trên nghị trường QH, nhiều ĐBQH vẫn hay đặt vấn đề “có hay không tình trạng tham nhũng ngay chính trong những cơ quan phòng chống tham nhũng”, phải chăng qua sự việc này đã trả lời rõ băn khoăn này?

Thanh tra chuyên ngành không phải là cơ quan chống tham nhũng nhưng hoạt động thanh tra, kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng trong phát hiện sai phạm, ở đây là lĩnh vực xây dựng.

Như vậy thanh tra chuyên ngành cũng góp phần phát hiện ra sai phạm trong lĩnh vực xây dựng để rồi chấn chỉnh khắc phục nhưng thông qua việc thanh tra như thế lại đi vi phạm thì dư luận, người dân bức xúc "anh đi kiểm tra để phát hiện sai phạm mà anh lại sai phạm".

Các cơ quan chức năng cần soát xét lại để làm sao hoạt động thanh tra, kiểm tra đúng với ý nghĩa phát hiện ra sai phạm để xử lý.

Như Bộ trưởng Xây dựng nói “đây là sai phạm cá nhân" và liệu như vậy sau này cũng sẽ có rất nhiều sai phạm cá nhân xảy ra. Vậy, có cơ chế nào để ngăn chặn tận gốc việc này?

Cơ chế giám sát tốt nhất ở đây là tự kiểm tra giám sát như trong đoàn, đối tượng bị kiểm tra và cơ quan chủ quản của đoàn kiểm tra. Tốt nhất và trực tiếp nhất là từ kiểm tra, tự quản lý. Xa hơn nữa là công tác cán bộ.

Có nghĩa là làm sao lựa chọn cho đúng người có phẩm chất, năng lực thật sự để bổ nhiệm vào vị trí thanh tra. Cái này nhiều cơ quan, bộ ngành chưa chú trọng đến đội ngũ làm công tác thanh tra.

Chính vì chưa chú trọng nên chưa chọn đúng con người.

Khi mình lựa chọn đúng con người để thực thi công vụ trong hoạt động thanh tra thì chắc chắn độ tin cậy cao hơn, thực thi công vụ khó có sai phạm.

Tiết lộ 'mức giá' đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tại Vĩnh Phúc

Tiết lộ 'mức giá' đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi tại Vĩnh Phúc

 Một lãnh đạo xã thuộc huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - nơi đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đến làm việc tiết lộ “mức giá” đối với các công trình.

Thu Hằng - Hồng Nhì