Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng hôm nay (30/11) ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2023, Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra các dự án, gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) và các công ty thành viên trúng thầu theo chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thời kỳ Thanh tra từ 2011 đến 2021 trong thời gian 45 ngày, dự kiến tiến hành thanh tra từ cuối quý I/2023.

Ngoài ra, sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng đối với các dự án trên địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch và huyện Trảng Bom, đồng thời thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một trong những dự án liên quan đến Công ty AIC. Ảnh: Huy Hoàng

Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2021 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày, dự kiến tiến hành thanh tra trong quý II/2023 (huyện Long Thành), quý III/2023 (huyện Nhơn Trạch), quý IV/2023 (huyện Trảng Bom).

Thanh tra tỉnh còn thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên và Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng (khi có kế hoạch của Thanh tra Chính phủ).

Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức...; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ và bức xúc trong xã hội.

Huy Hoàng