Nội dung thanh tra tập trung vào việc lập, trình, phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán các gói thầu, dự toán theo thiết kế bản vẽ thi công; việc xác định giá gói thầu, giả trúng thầu, giá trị chỉ định thầu và ký hợp đồng xây dựng.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng thanh tra việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn vay chính phủ bảo lãnh, vốn đối ứng thực hiện dự án và trả nợ vốn vay chính phủ bảo lãnh; Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành và quyết toán dự án.

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim được khởi công xây dựng ngày 12/12/2015. Ảnh: TTXVN

Thời hạn thanh tra là 45 ngày (trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Quang Thắng - Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Thanh tra làm Trưởng đoàn.

Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim được khởi công xây dựng ngày 12/12/2015 với công suất thiết kế 80MW, bao gồm xây dựng mới các hạng mục: cửa nhận nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, nhà van, đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, trạm phân phối,... trên cơ sở tận dụng hồ chứa Đơn Dương và đập tràn hiện hữu.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.952 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn vay 85% từ Quỹ Hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA và 15% là vốn đối ứng của chủ đầu tư.