Dân số già và bài toán ‘kinh tế bạc’
TUYẾN BÀI

Dân số già và bài toán ‘kinh tế bạc’

Hình ảnh người già tiếp tục làm việc trong những năm tháng hưu trí không còn là hiếm ở nhiều quốc gia châu Á. Vấn đề già hóa dân số, thiếu lao động đã được giải quyết phần nào nhờ lực lượng “tóc bạc” này.