Bình Định hội đủ lợi thế để trở thành trung tâm KHCN, đổi mới sáng tạo

Bình Định đã hội đủ lợi thế cả chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, chỉ cần khát vọng và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm chuyển đổi số, KHCN, đổi mới sáng tạo.

Cho đi và rồi lại thấy mình thật giàu có

Phụ nữ tự tin và hạnh phúc là biết tìm cách luôn có năng lực thích ứng nhanh và nâng cấp phiên bản con người bên trong của chính mình để luôn làm chủ cuộc đời trong mọi hoàn cảnh.

Khát khao chinh phục thế giới của FPT chưa bao giờ mất

Thị trường quốc tế, cạnh tranh quốc tế, chinh phục thế giới đã có trong máu của FPT thế hệ đầu tiên. Khát vọng ấy lại trỗi dậy và thành hình hài khi đủ duyên.

Tờ báo xuất sắc phải làm tốt phản biện xã hội với tinh thần xây dựng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, một tổ chức biết tôn trọng sự khác biệt và chọn việc khó để làm sẽ đổi mới mạnh mẽ.

Tìm ra cách tiếp cận độc đáo để phát triển bứt phá

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, dẫn dắt một ngành hay lĩnh vực thì đầu tiên phải tìm ra cách tiếp cận độc đáo để tạo ra sự phát triển bứt phá.

Khát vọng Việt Nam tạo ra Việt Nam

Nhận thức mới tạo ra năng lượng mới, nghĩ ra không gian mới, nghĩ ra nguồn lực mới, làm việc tạo ra kết quả thiết thực, vì thế mà thấy hạnh phúc, gia đình nhỏ, gia đình to đầm ấm…

Doanh nghiệp lớn mang sự giàu có để giải bài toán lớn của đất nước

Các doanh nghiệp lớn phải mang theo sứ mệnh quốc gia, dân tộc, có giấc mơ lớn, phải giàu có và mang sự giàu có đó để giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Hạ tầng viễn thông sẽ chuyển đổi thành hạ tầng số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hạ tầng viễn thông cần chuyển đổi thành hạ tầng số; hạ tầng alo thành hạ tầng của nền kinh tế và lĩnh vực viễn thông cần có sự đổi mới lần hai.

Viettel hãy đi vào các ngành, các lĩnh vực để sáng tạo các ứng dụng số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chưa bao giờ các nhà mạng có những chuyển dịch quan trọng như thế này, có sứ mệnh lớn lao đối với sự phát triển của đất nước như thế này.

VietNamNet chọn việc khó để tôi luyện, đổi mới sáng tạo số để phát triển

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, VietNamNet muốn đổi mới thì phải quay về với những giá trị, sứ mệnh ban đầu, ghi nhớ các chữ VietNam và Net để phụng sự quốc gia và sử dụng công nghệ số để đổi mới.

Thế mạnh xuất phát từ chính những điểm yếu

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thế mạnh của Mobifone xuất phát từ chính những điểm yếu của Mobifone. Hãy ra quyết định lớn và làm cho tới. Quan trọng nhất với Mobifone lúc này không phải là lựa chọn cái gì mà là làm cho tới cái mình đã chọn.

Chuyển đổi số quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chương trình chuyển đổi số quốc gia đi qua 4 năm và đến bây giờ đã đủ điều kiện để gắn với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng tạo tương lai mới của sách

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, còn sách thì còn tri thức, còn loài người. Có rất nhiều công cụ mới để tạo ra tương lai cho sách.

Báo chí giữ giá trị cốt lõi thay vì bắt chước mạng xã hội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, mạng xã hội không chỉ cạnh tranh mà còn giúp xã hội nhìn rõ hơn giá trị của báo chí. Báo chí phải thấy rõ giá trị để phát huy, thay vì bắt chước thì hãy giữ giá trị cốt lõi của mình.

Hệ sinh thái ứng dụng 5G là không gian mới quan trọng của nhà mạng

Thị trường các ứng dụng 5G toàn cầu sẽ đạt 670 tỷ USD vào năm 2025, tức là giúp cho doanh thu nhà mạng tăng tới 50% so với năm 2020, trung bình mỗi năm tăng 10%. Đây là không gian mới quan trọng của nhà mạng.

Cách mạng AI mang đến cơ hội cho những ai thích nghi nhanh, dám thay đổi

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cách mạng AI mang đến cơ hội cho tất cả các quốc gia, đặc biệt cho những ai thích nghi nhanh, dám thay đổi và đón nhận thay đổi.

Đáng chú ý

Nền tảng số giúp người dân tạo nên Việt Nam chân thực, lôi cuốn

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, công nghệ số và nền tảng số đã tạo điều kiện để mỗi người dân có thể sáng tạo, chia sẻ, góp tiếng nói của mình để tạo nên một Việt Nam chân thực, lôi cuốn.

Cơ hội dựng lại ngành công nghiệp điện tử Việt Nam

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong 30-50 năm tới. Phát triển công nghệ bán dẫn cũng là cơ hội để Việt Nam dựng lại ngành công nghiệp điện tử nước nhà.

Đổi mới sáng tạo để tái tạo chính mình

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đổi mới sáng tạo nghĩa là doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp số, chính phủ thì tập trung vào xây dựng thể chế để chấp nhận các công nghệ mới đột phá.

Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có sứ mệnh mới là CNH, HĐH đất nước thông qua sáng tạo các ứng dụng số, CĐS cho các ngành, các lĩnh vực.

Doanh nghiệp công nghệ sẽ góp phần định hình lại thế giới

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các công ty công nghệ là nhân tố quan trọng nhất đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp, vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Lãnh đạo phải là người vừa lý tưởng vừa thực tế

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo có lý tưởng, ước mơ lớn để hướng tổ chức vào mục tiêu cao cả; có thực tế và kỹ trị để hành động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: IoT chính là các mỏ dầu với trữ lượng vô cùng lớn

"Mỏ dầu" IoT tạo ra "dầu mỏ" dữ liệu, làm cho thế giới thông minh hơn, xã hội sáng tạo hơn, phù hợp với tính cách người Việt.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Muốn học tốt thì hãy hỏi nhiều hơn'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng lời cảm ơn thầy cô luôn ở trong tim mỗi học sinh. Cách cảm ơn thầy cô tốt nhất là học tốt hơn, thực chất hơn để thành người, để làm việc.

Doanh nghiệp nhà nước: Chiến lược quốc gia, cơ chế thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần giao nhiệm vụ theo chiến lược quốc gia với mục tiêu cao, tạo ra thách thức để thấy rõ vai trò đi đầu của doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về vai trò của hạ tầng dữ liệu

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh hạ tầng dữ liệu là bộ phận quan trọng nhất của hạ tầng số và mong các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Việt Nam.