Thời gian thi hành kỷ luật tính từ thời điểm công bố quyết định ngày 30/9 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 30/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang.

Ông Quang phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020) và nhiệm kỳ 2020-2025.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và bản thân.

Đầu tháng 10, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia BCH Trung ương khóa XIII.

Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được giao tạm thời phụ trách điều hành Viện.