Tài sản gắn liền với đất gồm những loại nào?

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định tài sản gắn liền với đất bao gồm:

- Nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

- Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

- Công trình xây dựng khác.

- Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc vật khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Còn theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

- Nhà ở.

- Công trình xây dựng khác.

- Rừng sản xuất là rừng trồng.

- Cây lâu năm.

Thủ tục ghi nhận tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ

Hồ sơ gồm: Đơn theo Mẫu số 04a/ĐK; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cần bổ sung vào sổ đỏ; sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng).

Sổ đỏ bản gốc đã cấp; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Đồ họa: M.H

Người dân nắm rõ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đât vào sổ đỏ. Đồ họa: M.H

Sau đó nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Hoặc hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý.

Thời gian trả kết quả không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo laodong.vn

Các giấy tờ phải có khi mua bán nhà đất năm 2021

Các giấy tờ phải có khi mua bán nhà đất năm 2021

Trước khi tiến hành mua bán nhà đất, cá nhân, hộ gia đình phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật