Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 68 Nghị định 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2021 quy định về Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau: “Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăn ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Biểu mẫu II – 18 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021);
Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ;

Bước 2: Nộp một bộ hồ sơ đã chuẩn bị gửi đến phòng đăng ký kinh doanh 

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Bước 3: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

luât

Ban Bạn đọc