- Theo thẩm quyền, Thủ tướng thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng CP. 

>> 'Đất nước không bay được nếu Thủ tướng phải lo chi tiết'
>> Thủ tướng xin lỗi - dấu hiệu nền hành chính phục vụ
>> Làm bộ trưởng ngày càng khó

Theo đó, Thủ tướng CP có 11 thẩm quyền, quan trọng nhất là lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia.

Thủ tướng cũng làm công tác nhân sự, trong Chính phủ: Trình Qphê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức đối với Phó Thủ tướng CP, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại nước ngoài. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và các chức vụ tương đương. Phê chuẩn việc bầu cử, miễn nhiệm và quyết định điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đình chỉ, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới.

{keywords}
Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước QH tại kỳ họp cuối năm ngoái. Ảnh: Minh Thăng

Đặc biệt, Thủ tướng CP thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng CP; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng CP trước QH, UB Thường vụ QH và Chủ tịch nước.

UB Pháp luật QH đề nghị ghi rõ cả trách nhiệm này đối với người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ, theo hướng khi cần thiết hoặc khi có vấn đề quan trọng phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải báo cáo nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng.

Dự thảo luật không còn quy định về các thẩm quyền của Thủ tướng CP như giao quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ QH phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm; tạm thời giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

UB Pháp luật QH cũng đề nghị không quy định thẩm quyền của Thủ tướng CP quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nhưng trao đổi tại UB Thường vụ QH chiều nay (20/1), Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị giữ các điều khoản trên để đảm bảo thống nhất, vì nếu bỏ những quyền này của Thủ tướng CP sẽ tạo sự không thống nhất và thông suốt của nền hành chính.

Nhấn mạnh kinh nghiệm từ các vụ việc ở Nhà Chung, Tây Nguyên, Mường Nhé, Bộ trưởng Nội vụ nhận định là chưa đến mức cần thẩm quyền của Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng cần có quy định về thẩm quyền để Thủ tướng CP điều hành thông suốt.

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cũng thấy trong các tình huống khẩn cấp, mọi việc trên thực tế đều báo cáo đến Thủ tướng CP, nếu không quy định gì về quyền hạn của Thủ tướng CP thì sẽ khó cho việc điều hành.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Cái gì Hiến pháp giao thì thể hiện rõ để thi hành, cái gì Hiến pháp không giao thì không ghi".

Chung Hoàng