- Ngày 13/3, Bộ Công an đã trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương.


{keywords}

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an hơn 43 năm qua, Thứ trưởng Lê Quý Vương sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy Công an TƯ và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó...

{keywords}

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Bộ Công an)

Nhận quyết định, Thứ trưởng Lê Quý Vương nguyện sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, làm tròn nhiệm vụ trên cương vị là Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các cương vị khác được giao.

Trần Thường