Thủ tướng dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phong trào thi đua yêu nước đang động viên nhân dân ta phát huy nhiệt tình cách mạng và sức lao động sáng tạo… những thành quả mà phong trào thi đua yêu nước đem lại đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho “đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”.

{keywords}
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Thủ tướng khái quát những thành tựu nổi bật của MTTQ trong thời gian qua. Trong đó, mặt trận đã góp phần tạo được khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức sáng tạo mạnh mẽ trong nhân dân...

"Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm ngập mặn", Thủ tướng nói.

Ngoài ra, MTTQ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong "ứng xử, giải quyết" nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

MTTQ đã lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; ngày càng làm tốt hơn công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực vận động, phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

"Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và là sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước", Thủ tướng khẳng định.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các điển hình tiên tiến.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại kết quả bước đầu kiểm soát tốt, phòng chống các đợt dịch và nhấn mạnh: những kết quả tích cực đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, những tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài ngày càng tăng, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân.

"Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", người đứng đầu Chính phủ nói.

Theo Thủ tướng, trước hết, chúng ta cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

"Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời, Mặt trận cần tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò và vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa việc phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở.

"Mỗi cán bộ Mặt trận chúng ta cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân để nói lên được tiếng nói của Nhân dân, phải làm cho dân tin", Thủ tướng lưu ý.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta…".

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố.

Đây là những đại biểu ưu tú đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, 1.500 đại biểu dự Đại hội trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng của MTTQ Việt Nam, đánh dấu sự kế thừa, phát triển 90 năm qua của Mặt trận, là dip để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, lan tỏa tình đoàn kết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng.

Ông Mẫn nhấn mạnh, bài học từ cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua đã khẳng định thêm niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch MTTQ Nguyễn Hữu Dũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 40 Bằng khen; MTTQ Việt Nam tặng thưởng 136 Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Thu Hằng

Làm sao để mỗi người dân làm giàu hợp pháp trên mảnh đất quê hương

Làm sao để mỗi người dân làm giàu hợp pháp trên mảnh đất quê hương

Thủ tướng nhấn mạnh: "Phải làm sao để mỗi người dân Việt Nam có cơ hội làm giàu hợp pháp trên chính mảnh đất quê hương".