Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tàu vận hành từ ga S8 đến Nhổn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tàu vận hành tại khu vực ga S8 Cầu Giấy. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tàu vận hành tại khu vực ga S8 Cầu Giấy. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tàu vận hành tại khu vực ga S8 Cầu Giấy. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực ga S9 Kim Mã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực ga S9 Kim Mã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực thi công ga S9 Kim Mã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực thi công ga S9 Kim Mã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực thi công ga S9 Kim Mã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo TTXVN