Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 31/12, tại Hà Nội.

Đánh giá cao nỗ lực của DN

Thủ tướng nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã làm biến đổi sâu sắc các tiến trình kinh tế, chính trị, xã hội của toàn thế giới, đặt ra những thách thức vô cùng to lớn đối với sự phát triển của các quốc gia.

Đối với Việt Nam, trong 2 năm vừa qua, dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Trong bối cảnh đó, cộng đồng DN đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng vượt qua thách thức; thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với đất nước.

{keywords}
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

Thủ tướng khẳng định Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự chung tay, chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn của cộng đồng DN, doanh nhân. Đồng thời, Chính phủ thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng DN, doanh nhân đang đối mặt.

Kinh nghiệm vừa qua cho chúng ta vững tin vào định hướng phát triển mạnh mẽ thời gian tới, rất cần tiếp tục sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng DN, doanh nhân, nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững niềm tin, lấy khó khăn, thách thức làm động lực vươn lên, chiến thắng đại dịch và nhanh chóng hướng tới quỹ đạo phát triển mới.

Cùng cộng đồng DN, vai trò, vị thế và uy tín của VCCI ngày càng được khẳng định, đề cao. Với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng DN, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội DN, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa cao, đóng góp vào thành công chung của đất nước.

VCCI cũng đã chủ động và tham gia tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với DN. Chủ động rà soát, có nhiều kiến nghị trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho cộng đồng DN và người dân. Bên cạnh đó, VCCI có những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách, tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh như việc nghiên cứu và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu: đến năm 2025 là nước đang phát triển có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Đây là mục tiêu lớn, vô cùng thử thách với đất nước ta, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng và tiêu cực đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Điều này càng đặt trọng trách lớn hơn, nặng nề hơn tới toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp trong việc góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn lao này.

Quyết tâm cải cách thể chế

Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, coi đó là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Lấy thực tiễn làm thước đo để xây dựng thể chế, rồi từ đó lấy thể chế tạo điều kiện cho kinh doanh thuận lợi. Đặt mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của nước ta lên nhóm các quốc gia đứng đầu khu vực.

{keywords}
VCCI sẽ đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Để làm được điều này, vai trò của cộng đồng DN là rất quan trọng. Hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của các DN, hiệp hội DN cần tích cực và chuyên nghiệp hơn. Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao các chính sách, pháp luật khi ban hành phải gần với cuộc sống nhất, khả thi nhất, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả nhất, tôn trọng thực tiễn để đi vào thực tiễn.

Với VCCI, cần tiếp tục nâng cao chất lượng và tính lan tỏa trong việc nghiên cứu, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; tích cực tham gia cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, hướng tới góp phần nhiều hơn vào quá trình cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia.

Đẩy mạnh phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, dân tộc, tự cường, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Hỗ trợ các DN phát triển và hội nhập. Áp dụng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại, tích cực chuyển đổi số, đổi mới sản xuất, để tăng năng lực cạnh tranh quốc tế, nâng cao vị trí của hàng hoá, dịch vụ Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu. DN có vững mạnh thì quốc gia mới hùng cường, thịnh thượng.

Cùng với đó là xây dựng văn hoá kinh doanh xứng tầm phát triển của đất nước. Văn hoá kinh doanh gắn liền với xây dựng đất nước ta văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.Văn hoá kinh doanh tạo ra sức mạnh mềm cho DN và cũng góp phần xây đắp hình ảnh, vị thế quốc gia dân tộc trên trường quốc tế.

Việt Nam chỉ giàu và mạnh khi các DN giàu và mạnh. Việt Nam cũng chỉ phát triển bền vững và văn minh khi DN Việt Nam hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững và văn minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, có 434 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 220 hiệp hội DN thành viên và gần 200.000 DN hội viên trong cả nước tham dự. Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết và nhất trí thông qua tên gọi mới: “Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” và sửa đổi một số nội dung trong điều lệ mới.

Trần Thủy

Cải cách mạnh mẽ, đón làn sóng phục hồi sau đại dịch

Cải cách mạnh mẽ, đón làn sóng phục hồi sau đại dịch

Khi đại dịch qua đi, nhu cầu sẽ tăng cao, kinh tế sẽ hồi phục. Để chuẩn bị cho kịch bản này, cần cải cách mạnh mẽ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.