- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay (17/12) giao cho các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nhiệm vụ mở rộng thị trường xuất khẩu cho những mặt hàng chủ lực của Việt Nam.

>> 'Kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, lòng dân phải yên'
>> 
'VN không hai lòng trong quan hệ với TQ'
>> 
Việt Nam đóng góp hoàn thiện Công ước luật Biển

Thủ tướng đã có những phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chung về hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại do bộ Ngoại giao và Công Thương phối hợp tổ chức nhân Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ thời gian tới của công tác hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại là tăng cường hòa bình, hữu nghị, gắn lợi ích đất nước với lợi ích chung của khu vực và thế giới; góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, tranh thủ thời cơ để phát triển đất nước, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước...

Thủ tướng yêu cầu tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu: Cần thực hiện hiệu quả việc mở rộng thị trường truyền thống để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam là gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, hàng dệt may, da giày, đồng thời, tranh thủ các hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế song phương đã có để đưa hàng hóa của Việt Nam thâm nhập các thị trường mới.

"Mở rộng thị trường xuất khẩu là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là tập trung mạnh vào tìm kiếm cơ hội thu hút FDI; đưa công nghệ mới vào sản xuất, gắn với tái cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực...., tiếp tục vận động ODA cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vận tải, cho giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu...

Thủ tướng không quên nhắc đến nhiệm vụ xây dựng lòng tin: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ kết quả hội nhập quốc tế để phục vụ cho hội nhập kinh tế; xây dựng lòng tin; tăng cường tin cậy, sự hiểu biết lẫn nhau với các đối tác; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia...

Theo Báo ĐT Chính phủ