- Theo tin từ Chính phủ, Thủ tướng vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh: Hưng Yên và Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng. Ảnh: hungyentv
Thủ tướng đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đối với ông Doãn Thế Cường, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đối với tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng phê chuẩn: Kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lữ Văn Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Công Chánh để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Liên Khoa.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Văn Thăng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

T.A