Kết luận hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng vào sáng nay (16/3), Thủ tướng đánh giá, mặc dù hội nghị không quá đông nhưng có đủ các thành phần quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân, liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, giảm tối đa nhũng nhiễu ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước.

Phấn đấu không nợ đọng văn bản trước kỳ họp Quốc hội tới

Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ này nhiều vấn đề được đặt ra như kỷ luật, kỷ cương hành chính, vấn đề chậm xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp; nhiều cơ chế chính sách chậm đi vào cuộc sống, nhiều tầng, nấc trung gian gây cản trở sự phát triển. Niềm tin của người dân, của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị.

Tại phiên họp Chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ này, Thủ tướng khẳng định không được “bắn chỉ thiên”, “nói mà không có giải pháp kiểm tra, kiểm soát, thúc đẩy giải quyết”. Thủ tướng nêu rõ, ách tắc này phải được tháo gỡ, phải chỉ rõ địa chỉ của cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm xử lý.

Khắc phục tình trạng “bắn chỉ thiên”, “trên bảo dưới không nghe”, “phép vua thua lệ làng”, với tinh thần thắt chặt kỷ cương phép nước, Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác.

Tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, Chính phủ đều nghe Tổ công tác báo cáo kết quả hoạt động để xem xét, quyết định xử lý các vấn đề đặt ra như sửa các văn bản, cắt bỏ các thủ tục…

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Tổ công tác, trong 5 năm qua, đã tiến hành 104 cuộc kiểm tra với 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 2 cơ quan trực thuộc Chính phủ, 44 địa phương, 12 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Tổ công tác hoàn thành khá toàn diện cả 6 nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm.

Hoạt động của Tổ công tác đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đánh giá: “Việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng là cần thiết, Tổ hoạt động quyết liệt, không ngại va chạm đem lại hiệu quả tích cực. Đây là điểm sáng nhất, cần phải đánh giá rõ và nhấn mạnh hơn…”.

Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, dư luận bức xúc đã được Tổ công tác chỉ ra, báo cáo Thủ tướng, điển hình như sai phạm ở công trình số 8B Lê Trực, giám sát chất lượng công trình BOT, giám sát an toàn thực phẩm,...

Chính công tác kiểm tra đã góp phần ngày càng hoàn thiện thể chế, chính sách, khắc phục một phần quan trọng tình trạng “tham nhũng chính sách”, tư tưởng “cài cắm”, tạo rào cản, giấy phép con gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết được khắc phục. Đến ngày 13/3, chỉ còn nợ đọng 14 văn bản của năm 2020 (trong khi đó, cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Chính phủ nợ 58 văn bản; cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Chính phủ nợ 39 văn bản).

“Chúng tôi đang phấn đấu không còn văn bản quy định chi tiết nợ đọng trước khi khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vào ngày 24/3”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bàn giao những gì tốt đẹp nhất cho Chính phủ khóa mới

Từ đây, Thủ tướng lưu ý một số việc, nhiệm vụ quan trọng nhất của VPCP là xây dựng, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình hành động, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

{keywords}
 

Có thể nói Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm việc có tốt không, có hiệu quả không là do triển khai công tác. Mọi việc cần chủ động, khoa học, phù hợp với thực tiễn diễn ra, ứng phó kịp thời với thay đổi của đời sống xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, quyết tâm cao. Tổ công tác phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng, chính yếu này.

“Thời gian qua các đồng chí đã dành nhiều thời gian triển khai khá rộng, nhiều hoạt động khác nhau. Thậm chí có những việc còn chồng lấn với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Các đồng chí phải chú ý tập trung một số việc trọng điểm chứ không phải tập trung nhiều quá vào cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính”.

Tổ công tác tại nhiều bộ, cơ quan, địa phương chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra theo đầu việc, kiểm đếm công việc, theo dõi tiến độ mà chưa kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện theo yêu cầu đề ra. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp vẫn còn hình thức, chưa thực chất, đối phó.

Tổ công tác không phải là cấp trên của các bộ, ngành, địa phương mà chỉ được ủy quyền của Thủ tướng trong việc kiểm tra, đôn đốc, phát hiện. Vì thế, Tổ công tác không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành. 

Thủ tướng nêu rõ, cần tăng cường phương thức lãnh đạo, có chủ trương đúng, việc tổ chức thực hiện là quan trọng nhưng nếu thiếu kiểm tra, đôn đốc thì kết quả chưa tốt. “Chủ trương 1, biện pháp 10 thì kiểm tra, đôn đốc 20 thì mới thành công”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, các cơ quan, địa phương không được chủ quan, không được sớm bằng lòng với kết quả đạt được, phải tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không để nợ đọng nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản pháp luật. Để chuẩn bị tốt nhất cho Chính phủ khóa mới, Thủ tướng yêu cầu "bàn giao những gì tốt đẹp nhất". Không để tình trạng chồng chéo, vướng mắc trong thể chế hiện hành, không để ban hành sai những thể chế kìm hãm sự phát triển.

Ghi nhận những thành quả trong 5 năm qua, Thủ tướng tặng Tổ công tác “8 chữ”: “Quyết liệt, Kịp thời, Hiệu quả, Thực chất”.

Trần Thường - Thu Hằng

Câu chuyện từ 13 giấy phép đối với socola đến uy tín Việt Nam tăng đột biến

Câu chuyện từ 13 giấy phép đối với socola đến uy tín Việt Nam tăng đột biến

5 năm hoạt động, Tổ công tác của Thủ tướng đã tạo được những dấu ấn nổi bật, góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường kinh doanh khiến uy tín của Việt Nam tăng mạnh.